İNTERAKTİF TESTLER


1-) 3584 sayısındaki rakamlardan sayı değeri en küçük olan hangisidir?
a) 3             
b) 5          
c) 8                            

2-)Rakamları 4,6,7,8 olan dört basamaklı bir doğal sayı veriliyor.Bu sayının en küçük olması için 8 rakamı hangi basamağa yazılmalıdır.
a)binler             
b)yüzler           
c)birler             

3-)24 doğal sayısının Romen rakamlarıyla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a)XXIV      
B) XXVI         
C) XXII                

4-) Bir sepetteki simitlerin  1 ‘ i 15 ‘tir.Sepette kaç tane simit vardır?             6
a) 60          
b)90     
c) 75                          

5-) İki basamaklı iki doğal sayının toplamları 78 ‘dir.Toplananlardan birinin onlar basamağındaki  rakamın sayı değerine 2 ekleniyor.Toplam kaç olur?
a) 58          
b) 98      
c) 78                          

6-) Bahçemizde 45 tane kayısı ağacı, 54 tane erik ağacı vardır.Kayısı ağaçlarından 25 tane fazla da kavak ağacı vardır.Bahçemizde kaç tane ağaç vardır?
a)134     
b)164        
c) 169                         

7-) Ablam; benden 5 yaş büyük,ağabeyimden 7 yaş küçüktür.Ağabeyim 22 yaşındadır. Yaşlarımızın toplamı kaçtır?
a) 48         
b)47     
c) 54                          

8-) Bir ürün için televizyonda gündüz 8, gece 4 reklam yapılıyor.Bir haftada kaç kez reklam yapılmıştır?
a) 84           
b) 132     
c) 32                          

9-) Babamın yaşı,kardeşimin yaşının  3 katından  2 fazladır.Babam 38 yaşında olduğuna göre, kardeşim kaç yaşındadır?
a)13             
b)12         
c)15 
  

                        

10-)Bir kırtasiyeci,tanesi 2 milyon liradan defter satın alıyor.Defterlerin tanesini 3 milyon liradan satıyor.Bu satıştan 72 milyon lira kar ediyor.Kırtasiyeci kaç defter satmıştır?
a) 36              
b)70                
c) 72    

11- Aşağıdakilerden hangisinin hepsi çift sayıdır?


a- 230,358, 200   
b- 327,328,333  
c- 123,9,99

12-    5 + 9= ? işleminin sonucu kaçtır?

a- XI         
b- XVI   
c- XIV   

13-‘’235, 238, 338, 325, 304, 390’’ sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralarsak 5.sıradaki sayı  aşağıdakilerden hangisi olur?

a-238      
b- 338       
c- 23
5

14- A=4   ve B= 5  ise ABA kelimesi hangi sayıdır?

a- 450    
b-454    
c- 545 

 15-‘’23-33-43- ?- ?- ?-83’’  örüntüsünde 2. soru işaretinin yerine gelecek sayı hangisidir?

a- 73      
b- 63        
c- 53

16- 607 sayısına en yakın sayı hangisidir?

a- 610   
b- 601     
c- 605 

17-   23+25= x   ve  48+40= y   ise   x+y  işleminin sonucu şeçeneklerden hangisidir?

a-135      
b- 136      
c-137

18- 569- …=345 işleminde verilmeyen sayı kaçtır?

a- 224   
b- 234     
c- 227

19- ‘’4-0-7’’ sayılarını birer kez  kullanarak  hangi   sayıyı oluşturamayız?

 a- 470     
b- 404       
c- 407

20 –İki basamaklı en büyük sayının 399 fazlası kaçtır?


a- 499      
b- 497    
c- 498

 

1-A 2-C 3-A 4-B 5-B 6-C 7-B 8-A 9-B 10-C

11-A 12-C 13-A 14-B 15-B 16-C 17-B 18-A 19-B 20-C

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER ........................................................