İNTERAKTİF TESTLER


1-“77-74-71-69-65-62”sayı dizesinde kuralı bozan sayı hangisidir?
A-74         
B-69      
C-65       

2-“ATATÜRK” sözcüğündeki harflerden oluşan küme kaç elemanlıdır?
A-5            
B-7        
C-4         

3-2643 sayısındaki rakamların basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamının farkı kaçtır?
A-2628      
B-15     
C-2643    

4-Kalemlerimizin 1/10’nu 5 kalem ise tamamı kaç kalemdir?
A-25        
B-30       
C-50       

5-Bir çarpma işleminde çarpım 2808,çarpanlardan biri 6 ise diğer çarpan kaçtır?
A-408      
B-418   
C-468   

6-Bir çıkarma işleminde çıkan 583, fark 869 ise eksilen kaçtır?
A-1225       
B-1452      
C-1300     

7-İki sayının toplamı 72’dir.Büyük sayı küçük sayıdan 16 fazla ise,küçük sayı kaçtır?
A-32           
B-28       
C-33      

8-Dört kardeşin yaşları toplamı 62’dir.3 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır?
A-50           
B-65      
C-48          

9-Bir metrelik bir kumaşın 75cm’i satıldı.Geriye kaç cm kumaş kalmıştır?
A-20            
B-35          
C-25      

10-Hangisinin köşesi,ayrıtı yoktur?
A-Küp      
B-Küre       
C-Dikdörtgen prizma  

11-23-26-29-?-35 -?-44
Yukarıdaki soru işareti olan yerlere sırasıyla hangi sayılar gelmelidir?
A-31-42            
B-32-41         
C-30-39  

12-Aşağıdakilerden hangisi bir  küme belirtir?
A-Uçan filler          
B-bahçedeki güzel çocuklar            
C-Türkiye’nin bazı illeri

13-96 sayısında,onlar basamağındaki rakamın basamak değeri birler basamağındaki rakamın sayısı değeri farkı kaçtır?
A-96                      
B-90                   
C-84

14-Leyla,Nuran ve Ahmet’in yaşları toplamı72’dir.5 yıl önceki yaşlarının toplamı kaçtır?
A-77                 
B-57                
C-67

15-Bir bölme işleminde bölen 9,bölüm13 ve kalan 5’tir.Bölünen sayı kaçtır?
A-122                 
B-121               
C-117

16-MAKARA kelimesindeki harflerin kümesi kaç elamanlıdır?
A-6                   
B-5                
C-4

17-87,25,33,98,47,76 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralarsak baştan üçüncü sayı aşağıdakilerden hangisi olur?
A-76                
B-47               
C-33

18-Bir metrenin ¼’ü kaç santimetredir?
A-100              
B-50             
C-25

19-Bir gün kaç dakikadır?
A-900             
B-1200           
C-1440

20-Bir sayı ile 5 katının toplamı 90 ise sayının kendisi kaçtır?
A-25                        
B-15                       
C-6

1-B 2-A 3-A 4-C 5-C 6-B 7-B 8-A 9-C 10-B

11-B 12-A 13-C 14-B 15-A 16-C 17-A 18-C 19-C 20-B

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER