SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


NOKTALAMA İŞARETLER  

1."Ödevlerini yaptın mı" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?
a) ( ! )
b) ( ? )
c) ( . )


2.Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (') doğru kullanılmıştır?
a) Türk'lük
b) Türkiye'de
c) Türkçe'nin

3. "Hey Ömer( ) Bu gün okula gelecek misin( )" tümcesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
a) ( , ) ( ! )
b) (! ) ( . )
c) ( ! ) ( ? )

4. "Ders zili çaldı mı, çok sevinirdik" tümcesinin sonuna aşağıdaki 
noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir?
a) Soru işareti (? )
b) Ünlem işareti (!)
c) Nokta (.)

5. "Eee, yeter artık" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?
a) Ünlem işareti (!)
b) Nokta (.)
c) Soru işareti (? )

6. "Kitaplarımı defterlerimi kalemimi pergelimi cetvelimi ve silgimi çantama yerleştirdim." tümcesinde kaç tane virgül kullanmak gerekir?
a) 1
b) 2
c) 4

7. Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna nokta (.) konması gerekir?
a) İstanbul'a kar mı yağdı
b) Konuyu hiç anlamaz olur muyum
c) Hangi kitaba baksak acaba
d) Baban bu gün mü gelecek
8. Aşağıdaki tümcelerden hangisinin sonuna nokta(.) konulmalıdır?
a) Öğretmen dedi ki
b) Test parasını getirdin mi
c) Okulumu çok seviyorum
9. "Yetişin, boğuluyorum" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?
a) Soru işareti(? )
b) Nokta(.)
c) Ünlem işareti(!)

10. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır ?
a) Bin bilsen dahi bir bilene danış.
b) Çocuklar ödevlerinizi yaptınız mı?
c) Marmara Bölgesinde büyük bir deprem oldu.

11. Aşağıdakilerden hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır?
a) Küçük kardeşin neler yapıyor?
b) Derslerin nasıl gidiyor?
c) Ona inansam mı? İnanmasam mı? diye düşünüyorum.

12. "Giysilerimi kitaplarımı defterlerimi özenle kullanıyorum ." 
tümcesinde kaç yerde virgül kullanmalıyız?
a) 1
b) 2
c) 3

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış yerde 
kullanılmıştır?
a) Ankara'dan şimdi geldim.
b) En büyük Türk Atatürk'tür.
c) Ayşe'ler bu akşam bize gelecekler.

14. "İkinci gün" sözünü rakamla yazmak istersek, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
a) 2 gün
b) 2. gün
c) 2, gün

15. "Babamın( ) kitaplarla ilgili çok ilginç sözleri vardır( ) Bir keresinde şöyle demişti( )" tümcesinde, parantezlerin bulunduğu yerlere konulması gereken 
noktalama işaretleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) (,) (.) (:)
b) (;) (.) (;)
c) (.) (!) (:)

16. Akıllı insan(1) her düşündüğünü söylemez(2) fakat her söylediğini (3) düşünerek söyler(4) Numaralı yerlerden hangisinde noktalı virgül ( ; ) konmalıdır?
a) 1
b) 2
c) 3

17. "Onu görmeye gittim fakat evde bulamadım." tümcesinde 
noktalı virgül (;) hangi sözcükten sonra konulmalıdır?
a) Fakat
b) Görmeye
c) Gittim

18. "Annem, Akşam olduğunu görmüyor musun? dedi." tümcesinde hangi bölüm tırnak içine alınmalıdır?
a) Annem
b) Akşam olduğunu
c) Akşam olduğunu görmüyor musun?

19. Kişi adlarına getirilen eklerini ayırmak için hangi noktalama işaretleri 
kullanılır?
a) Kesme işareti
b) Çizgi
c) Kısa çizgi

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış yerde 
kullanılmıştır?
a) Ankara'dan şimdi geldim.
b) En büyük Türk Atatürk'tür.
c) Ayşe'ler bu akşam bize gelecekler.

 Hazırlayan:  Hamit BİÇER

 
CEVAP ANAHTARI AÇ/ KAPA

......