İNTERAKTİF TESTLER


1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” anlamı vardır?
A) Kış gelince havalar soğur.
B) Ahmet’ ten daha hızlı koşarım.
C) Okul tatil olunca tatile gideriz.

2.Aşağıdakilerden hangisinde “beğenme”
duygusu vardır?
A)Kitap dediğin işte bu!
B)Yere çöp atanları bir türlü anlayamadım.
C) Öğrenciler okul kurallarına uymalıdırlar.

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır?
A)  sürpriz          
B) elektirik     
C) saat

4. Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti ( ‘ ) yanlış kullanılmıştır?
A) Konya’ lı
B) İstanbul’ da
C) Kemal’ den

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna  soru işareti ( ? ) konur?
A)Sorunun cevabının ne olduğunu bilmiyorum
B)Neden küstüğünü anlayamadım
C) Kitabı nereden aldığını söyler misin

            “ Ahmet, harçlıklarından bir miktar para biriktirmişti. Birkaç kitap alabileceğini biliyordu. Babasına;
         - Babacığım, çarşıya gidebilir miyiz,
         diye sordu.
           Babası:
- Tabi, Ahmetçiğim, dedi.                                  
           Birlikte çarşıya gittiler. Birkaç saat içinde Ahmet istediği kitapları almıştı. Ahmet o gün eve gelip, o güzelim kitaplarını bir an önce okumak için can atıyordu.”

6-7-8-9 ve 10. soruları parçaya göre yanıtlayınız.

6. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Ahmet’ in bir kişilik özelliği değildir?
A) Kitap okumayı seven bir kişi
B) Tutumlu olan bir kişi
C)Harcama yapmayı seven bir kişi

7. “Ahmet harçlıklarından para biriktiren bir kişidir.” Ahmet’ in bu davranışını açıklayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Damlaya damlaya göl olur.
B) Çivi çiviye söker.
C) Güneş balçıkla sıvanmaz. 

8. “………. o güzelim kitaplarını bir an önce okumak için can atıyordu.”  ifadesinde  altı çizili olan kelimelerin anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?
A) Bir saat önce 
B) Hemen 
  
C) Bir saat sonra

9. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet’ in kitap okumayı sevmesinin nedenlerinden biri olamaz?
A) Kitaplık yapmak için çok kitap alınmalıdır.
B)Her kitap insana ayrı bir dünyayı tanıtır.
C) Her kitap okuyuşumuzda bilgimiz artar.

10. Parçaya göre aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkaramayız?
A) Ahmet’ in babası çok nazik bir insan.
B) Ahmet gezmeyi çok seven bir insan.
C) Ahmet çok nazik bir insan.

 

 

11-Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?
A-Gelir gelmez uyudu            
B-Taksi de çok
C-Ağaç ve tahtadan      


12-“Öğretmenin söylediklerini çabuk yaz.”cümlesindeki kelimelerden hangisinin sesteşi aşağıda verilmiştir?
A-Heyecanlı   
B-Yaz   
C-Söz   


13-“Becerikli” kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?
A-Kabiliyetsiz   
B-Sevimli  
C-Marifetli   


14-Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumuna uygun değildir?
A-Kalemlik     
B-Tencerenin    
C-Saklambaç   


15-Aşağıdaki kelimelerden hangisi ek almamıştır?
A-Kilimi    
B-Heybeye    
C-Sabah  


16-“Evden şimdi çıktı” cümlesindeki isim hangi hal ekini almıştır?
A-den hali     
B-i hali      
C-e hali      


17-Aşağıdakilerden hangisinin yazılışı yanlıştır?
A-Hasangil  
B-İzmiri  
C-Edirneli    


18-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş sözcük değildir?
A-Kitap    
B-Sevgi    
C-Simitçi    


19-“Minik tavşan yiyecek bulabilmek için iki saat koştu.” Tümcesinde hangi sözcükler ön addır?
A-İki-için      
B-Minik-iki     
C-Tavşan-koştu    


20-“Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.”tümcesinde eylem bildiren sözcük hangisidir?
A-Atatürk
B- Samsun

C- Çıktı


1-B 2-A 3-B 4-A 5-C 6-C 7-A 8-B 9-A 10-B

11-A 12-B 13-C 14-A 15-C 16-A 17-B 18-A 19-B 20-C

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER ........................................................