İNTERAKTİF TESTLER


1-‘Yeni yılı evde kutladık.’’ Cümlesinde sıfat olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) yılı         
b) yeni            
c) evde           

2-Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisinde  belirtme sıfatı yoktur?
a)şu okul        
b)ekşi elma     
c) beş kaşık    

3-‘Bakkaldan taze peynir ile iki ekmek aldım.’’ Cümlesinde ikisi de sıfat olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a)bakkaldan-taze       
b) peynir-ekmek        
c) taze-iki       

4-‘Köpek kadına saldırdı,onu elinden ve bacağından ısırdı.’’ Cümlesinde ‘‘onu’’ zamiri hangi adın yerine kullanılmıştır?
a)bacağın                   
b)çocuğun                  
c) kadının

5- ‘Ben sana ve arkadaşına hiç güvenmiyorum.’’ Cümlesinde kaç tane zamir vardır?
a) 2                            
b) 1                            
c) 3                 

6-Aşağıdaki fiillerden hangisi gelecek zamanın ikinci tekil kişisidir?
a)oturacaksın             
b)gelmeyiniz              
c)yazacaksınız           

7-‘Öğrenciler ders çalışıyorlar.’’ Cümlesinde geçen ‘çalışıyorlar’’ fiilinin zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
a)geçmiş zaman         
b)gelecek zaman        
c) şimdiki zaman

8-‘Yatmak’’ fiilinin  üçüncü çoğul kişisi aşağıdakilerden hangisidir ?
a)yatacaksınız            
b) yatıyorlar               
c) yatacağız               

9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘de’’ nin yazımında yanlışlık yapılmıştır.
a)Kadıncağızın oğlu da kaybolmuş              
b)Düşünde öyle karar ver.
c)Bugün sen de bir gariplik var                    

10-Aşağıdaki isimlerden hangisi her zaman büyük harfle başlayarak yazılır?
‘Danimarka ,Kalem,Öğretmen,Sınıf,Karabük,Karadeniz,Salı,Matematik’’

a) 3                            
b) 4                            
c) 5 

 

 11.”Atatürk yurdumuzu düşmanlardan kurtardı.”cümlesinde yüklem hangisidir?

a)düşman      
b)kurtardı      
c)Atatürk      

12.Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır?

a) büyük-küçük
b)elma-armut     
c)siyah-kara

13.Aşağıdaki kelimelerden hangisi birleşik kelimedir?

a) Kitapçı      
b) Başbakan   
c)Kalemlik    

14.Aşağıda kökleri aynı olan kelimeye getirilen eklerden hangisi yapım ekidir?

a) şekerlik    
b) şekerde  
c) şekerler

15.”Okulu “ sözcüğü ismin hangi halindedir?

a) –e hali
b) –de hali    
c) –i hali    

16.Tek ve belli bir varlığa verilen isme ne denir?

a) cins isim    
b)bileşik isim  
c)özel isim 

17.Aşağıda hangi şıkta  kalın ünlü harfler verilmiştir?

a) a ı o u           
b) a ı o e       
c) e i o u             

18.Aşağıda hangi şıkta ince ünlü harfler verilmiştir?

a) a ı o u      
b) e i ü ö        
c) e a u ü   

19”Güzel yazıyı kim sevmez.” Cümlesinde hangi sözcük sıfattır?

a) Güzel        
b) yazıyı     
c)sevmez    

20.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök değildir?

a) dil            
b) yolcu              
c)  ev

   

 

1-B 2-A 3-C 4-C 5-A 6-A 7-C 8-B 9-B 10-A

11-B 12-A 13-B 14-A 15-C 16-C 17-A 18-B 19-A 20-B

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER ........................................................