İNTERAKTİF TESTLER


1) Atatürk çok iyi bir ..................   Tümcesinde noktalı yere hangisi yazılamaz?
A) sporcudur      
B) komutandır     
C) liderdir

2) Bayrak bir ulusun ...................... sembolüdür.   Tümcesinde noktalı yere hangisi yazılmalıdır?
A) zenginlik     
B) büyüklük       
C) bağımsızlık 

3) Atatürk, sanata  verdiği önemi aşağıdaki hangi sözüyle belirtmiştir?
A) Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
B) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
C) Milletin gerçek efendisi köylüdür.

4) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişilik özelliklerinden biri değildir?
A) Planlı çalışması  
B) kararları tek başına alması   
C) insan sevgisi

5) Aşağıdaki renklerden hangisi bayrağımızda bulunmaz?
A) beyaz      B) siyah       C) kırmızı

6) Türk gençliğinin en önemli görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalışıp para kazanmak.
B) Üniversiteyi bitirip ülkeye yararlı olmak.
C) Cumhuriyete sahip çıkıp, onu yüceltmek.

7) Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) her canlı beslenir.     
B)her canlının yaşam ortamı aynıdır.    
C) her canlı çoğalır.

8) Aşağıdakilerden hangisi canlı varlık değildir?
  A) su     B)  bitki        C) hayvan

9)Aşağıdaki eşleştirmelerden doğru olan hangisidir?

A.kırmızı--------> geç       
B.sarı--------->hazır ol.   
C. yeşil--------->dur 

10) “İnsanlar zaman zaman……………da diyebilmeli.”  Cümlesinde noktalı yere gelmesi gereken kelime hangisidir?
A.  türkü          B.doğru              C.hayır  

 

11)Yapmak istemediğimiz bir şeyde ısrar eden birini ikna etmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmamalıyız?

A.Kararlı bir dil          
B.Tartışma          
C.Problem çözme becerisi 

12) 29 Ekim tarihi,bizim için neden önemlidir?
A.Cumhuriyet bu tarihte kurulduğundan  

B.Okullar açıldığından  
C.Çocuk bayramı olduğundan

13) “Her öğrencinin,dersleri anlamada farklı bir……………………….vardır.” cümlesinde noktalı yere gelmesi gereken kelime hangisidir?

A.düzeni              B.öğrenme tekniği            C.sırası

14) “Bilgi teknolojilerini kullanmak, …………………………..sağlar.” cümlesinde noktalı yere gelmesi gereken kelime hangisidir?

A.daha iyi öğrenmemizi    
B.eğlenceye vakit ayırmamızı   
C.dünyayı tanımamızı

15) Cumhuriyetimiz hangi olaydan sonra kuruldu?

A.1.Dünya Savaşı’ndan sonra  
B.Atatürk’ün ölümünden sonra 
C.Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 

16) Hangisi teknolojik bir araçtır?
A.kalem          B.sözlük     C.hesap makinesi  

17) Aşağıdakilerin hangisinin yaşam ortamı farklıdır?
A) aslan       B)kurbağa       C) timsah

18) Aşağıdakilerden hangisi yumurta ile çoğalır?
A) koyun    B) timsah       C) yarasa

19) Bitkiler kökleri ile .................... aldığı madensel maddelerle beslenirler.  Tümcesinde noktalı yere hangisi yazılmalıdır?

A) topraktan   B) havadan   C) Güneş’ten

20) Bütün ....................... hava, su ve Güneş’e gereksinimleri vardır.  Tümcesinde noktalı yere hangisi gelemez?

A) canlıların    B) cansızların    C)insanların

1-A 2-C 3-A 4-B 5-B 6-C 7-B 8-A 9-B 10-C

11-B 12-A 13-B 14-A 15-C 16-C 17-A 18-B 19-A 20-B

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER ........................................................