SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
  1. Kenarları 16 cm, 14 cm ve 12 cm olan üçgenin çevresi, kenarlarının her üçü de 10’ar cm olan üçgenin çevresinden kaç cm daha uzundur?
A) 2 cm
B) 10 cm
C) 12 cm
  2. 
A)
B)
C)
  2. En uzun kenarı 15 cm ve kenarları arasında 3’er cm uzunluk farkı olan bir üçgenin çevresi kaç cm olur?
A) 36 cm
B) 40 cm
C) 42 cm
  3. 
A)
B)
C)
  3.Kenar uzunlukları 10 cm, 12 cm ve 15 cm olan üçgenin çevresinin uzunluğu, bir kenarı 12 cm olan karenin çevresinden kaç cm daha kısadır?
A) 11 cm
B) 12 cm
C) 13 cm
 4.
A)
B)
C)
  4. Kenar uzunlukları 6 cm, 8 cm ve 10 cm olan telden yapılan bir üçgen bozularak kare yapılmak isteniyor. Bu karenin bir kenarı en fazla kaç cm olur?
A) 5 cm
B) 6 cm
C) 7 cm
  5.
A)
B)
C)
  5. Kenar uzunlukları 6 m, 8 m ve 10 m olan üçgen şeklindeki bir bahçenin etrafına 2’er m aralıklarla bir sıra kaç ağaç dikilir?
A) 10
B) 11
C) 12
  6.
A)
B)
C)
  6. Bütün kenarları birbirine eşit uzunlukta olan bir üçgenin çevresi 45 cm’dir. Bu üçgenin bir kenar uzunluğunun ‘i kaç cm olur?
A) 15 cm
B) 20 cm
C) 16 cm
  7.
A)
B)
C)
  7. I. Kenar uzunluğu 12 cm, II. kenar uzunlu 16 cm ve III. Kenar uzunluğu 15 cm olan bir üçgenin çevresi kaç cm’dir?
A) 42 cm
B) 43 cm
C) 44 cm
  8.
A)
B)
C)
  8. Bütün kenarları eşit uzunlukta olan bir üçgenle, bir karenin çevresi birbirine eşit uzunluktadır. Karenin bir kenarı 15 cm olduğuna göre bu üçgenin bir kenarı kaç cm olur?
A) 15 cm
B) 18 cm
C) 20 cm
  9.
A)
B)
C)
  9. Bir üçgenin a kenarı 3 cm, b kenarı 4 cm ve c kenarı ise 5 cm kısaltılıyor. Bu üçgenin çevresi kaç cm kısalır?
A) 12 cm
B) 11 cm
C) 10 cm
  10.
A)
B)
C)
  10. Kenar uzunlukları10 cm ve 13 cm ve çevresi 35 cm olan bir üçgenin diğer kenarı kaç cm’dir?
A) 10 cm
B) 11 cm
C) 12 cm
  11.
A)
B)
C)
  11. Kenar uzunlukları 6 cm, 8 cm ve 12 cm olan üçgenin çevresi kaç cm’dir?
A) 24 cm
B) 20 cm
C) 26 cm
  12.
A)
B)
C)
  12.Çevresi 42 cm olan bir üçgenin iki kenar uzunluğu toplamı 32 cm ise üçüncü kenarın uzunluğu kaç cm’ dir?
A) 10 cm
B) 11 cm
C) 12 cm
  13.
A)
B)
C)
  13. Bir ikizkenar üçgenin eşkenarlarından birinin uzunluğu 6 cm, üçüncü kenarı 10 cm olduğuna göre bu üçgenin çevresi kaç cm’dir?
A) 22 cm
B) 24 cm
C) 16 cm
  14.
A)
B)
C)
  14. Bir eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 12 cm ise çevresi kaç cm’dir?
A) 24 cm
B) 30 cm
C) 36 cm
  15.
A)
B)
C)
  15. Çevresi 25 cm olan bir ikizkenar üçgenin eşkenarlarından biri 8 cm ise üçüncü kenar kaç cm’dir?
A) 10 cm
B) 9 cm
C) 12 cm
  16.
A)
B)
C)
  16. Çevresi 36 cm olan bir eşkenar üçgenin bir kenarı uzunluğu kaç cm’dir?
A) 9 cm
B) 10 cm
C) 12 cm
  17.
A)
B)
C)
  17. Çevresi 50 m olan üçgen şeklindeki bir bahçenin etrafına iki sıra tel çekilecektir. Kaç metre tel gereklidir?
A) 50m
B) 75m
C) 100m
  18.
A)
B)
C)
  18. Kenar uzunlukları 6 m, 9 m ve 12 m olan üçgen şeklindeki bir havuzun etrafı demir profil ile çevrilecektir. Kaç metre demir profil gereklidir?
A) 27m
B) 21m
C) 15m
  19.
A)
B)
C)
  19. Çevresi 96 m olan bir bahçenin etrafına 3 m aralıklarla fidan dikilecektir. Kaç tane fidan gereklidir?
A) 30
B) 32
C) 36
  20. 
A)
B)
C)   
20. Bir kenarı 16 cm olan eşkenar üçgenin çevresi kaç cm’dir?
A) 36 cm
B) 40 cm
C) 48 cm
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

......