1 / 10
 1. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi koruma yollarından biri değildir?

  1. Ağaçları kesmemek.
  2. Çöpleri ayrıştırıp geri dönüşüme göndermek.
  3. Fabrika atıklarını akarsu ve denizlere akıtmak.
 2. Aşağıdakilerden hangisi yakın çevremize örnektir?  

  1. Evimiz 
  2. Lunapark 
  3. Havaalanı
 3. Aşağıdakilerden hangisi insanların geçmişten bugüne barındıkları yerlerin doğru sıralanışı şeklidir? 

  1. Ağaç kovukları – Geniş yapraklı evler – Apartmanlar – Mağaralar
  2. Apartmanlar – Ağaç kovukları – Geniş yapraklı evler – Mağaralar
  3. Ağaç kovukları – Mağaralar – Geniş yapraklı evler – Apartmanlar 
 4. Aşağıdakilerden hangisi çevremizi temiz tutmak için yapmamız gereken davranışlardan biridir? 

  1. Yerlere çöp atmak  
  2. Yere çöp atan kişilere destek olmak   
  3. Çevreyi kirleten kişileri uyarmak
 5. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olabilecek bir davranıştır? 

  1. Fabrika bacalarına filtre takmak
  2. Açık alanlarda kömür ve plastik yakmak
  3. Atık pilleri, atık pil kutusuna atmak
 6. Aşağıdakilerden hangisi çevre bilincine sahip birinin yapacağı bir davranış değildir?

  1. Atık yağ ve deterjanları deniz veya akarsulara dökmek
  2. Yerde bulduğu çöpleri çöp kutusuna atmak
  3. Okuldaki arkadaşlarını çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek 
 7. Aşağıdaki maddelerden hangisi çevremizi temizlemede kullanabileceğimiz araç ve gereçlerden biri değildir?              

  1. Paspas 
  2. Fırça 
  3. Alafranga tuvalet   
 8. Aşağıdakilerden hangisi yapay çevre ile ilgili söylenmiş doğru bir bilgidir? 

  1. Tamamen kendiliğinden meydana gelmiş yapılardır.
  2. Yapımında insanların etkisi söz konusudur. 
  3. Göller ve akarsular yapay çevreye örnektir.  
 9. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnek verilebilir?                             

  1. Topraktan yapılmış eski köy evleri
  2. Tarihi müzeler
  3. Peribacaları 
 10. I -  İstanbul Boğaz Köprüsü   
  II -  Ölüdeniz  (Muğla) 
  Yukarıdaki yerlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

  1. I. Yer doğal çevreye örnektir.
  2. II. Yer doğal çevreye örnektir.
  3. Her iki yer de doğal çevreye örnektir.