ANA SAYFA

Canlılar Dünyasına Yolculuk

1 / 20
 1. Aşağıdaki varlıklardan hangisi canlıdır?

  1. Ağaç
  2. Masa
  3. Televizyon
 2. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları görmemizi sağlayan araç nedir?

  1. Teleskop
  2. Mikroskop
  3. Dürbün
 3. Aşağıdakilerden hangisi tüm canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?

  1. Üreme
  2. Büyüme ve gelişme
  3. Kendi besinlerini üretme
 4. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir yolla beslenir?

  1. Koyun
  2. Aslan
  3. Çiçek
 5. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlılardandır?

  1. Bakteri
  2. Böcek
  3. Karınca
 6. Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin etkisi ile oluşmaz?

  1. Meyve, sebze ve yemeklerin çürüyüp bozulmaları
  2. Sütün peynir ve yoğurda dönüşmesi
  3. Nezle, grip gibi hastalıkların meydana gelmesi
 7. Aşağıdaki canlılardan hangisi akciğer solunumu yapmaz?

  1. Koyun
  2. Balık
  3. İnsan
 8. Aşağıda verilen yerlerden hangisi mikroskobik canlıların yaşamı için en uygun olanıdır?

  1. Ilık ve nemli yerler
  2. Kurak topraklar
  3. Kaynatılan sular
 9. Hangi özellik sadece bitkilere aittir?

  1. Boşaltım yaparlar.
  2. Üreme yaparlar.
  3. Kendi besinlerini üretebilirler.
 10. Aşağıda verilen canlılardan hangisi, hem karada hem de suda yaşayabilir?

  1. Yunus
  2. Timsah
  3. Hamsi
 11. Aşağıdakilerden hangisinin yaşama alanı diğerlerinden farklıdır?

  1. Balina
  2. Ahtapot
  3. Solucan
 12. Ölü bitki ve hayvan atıkları toprağı mineralce zenginleştirir. Bu olay aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle gerçekleşir?

  1. Mikroskobik canlılar
  2. Rüzgâr
  3. Fare
 13. Aşağıdakilerden hangisi kendi besinini kendisi yapar?

  1. Keçi
  2. Hindi
  3. Fasulye
 14. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  1. Kurbağa hem karada hem de suda yaşar?
  2. Serçe canlı bir varlık, bakteri cansız bir varlıktır.
  3. Her canlının kendine özgü bir yaşam alanı vardır.
 15. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir?

  1. Üreme
  2. Beslenme
  3. Konuşma
 16. Aşağıdakilerden hangisi, toprağın kirlenmesinin nedenlerindendir?

  1. Hayvan dışkıları
  2. Hayvansal kalıntı
  3. Pet şişe ve plastik torbalar
 17. Sütten yoğurt oluşmasına neden olan aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Virüsler
  2. Kültür mantarları
  3. Bakteriler
 18. Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme hareketi yapamaz?

  1. Kelebek
  2. Gül
  3. Eşek
 19. Zararlı atıkların, canlılardan dışarı atılması canlıların hangi ortak özelliğidir?

  1. Boşaltım
  2. Solunum
  3. Dolanım
 20. Bir taşın altı hangi hayvan için yaşam alanı olur?

  1. Yılan
  2. Kedi
  3. Kaplumbağa