1 / 10
 1. Aşağıdakilerden hangisi canlı bir varlıktır?

  1. Su
  2. Toprak
  3. Bitki
 2. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliği değildir?

  1. Beslenme
  2. Büyüme
  3. Uyuma
 3. Zararlı atıkların, canlılardan dışarı atılması canlıların hangi ortak özelliğidir?

  1. Boşaltım 
  2. Solunum  
  3. Üreme
 4. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir?

  1. Üreme
  2. Beslenme 
  3. Konuşma
 5. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik (gözle görülemeyecek kadar küçük) canlılardandır?

  1. Bakteri
  2. Böcek 
  3. Karınca
 6. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları görmemizi sağlayan araç nedir?

  1. Teleskop
  2. Mikroskop
  3. Dürbün
 7. Aşağıdakilerden hangisi kendi besinini kendisi yapar?

  1. İnsanlar
  2. Hayvanlar
  3. Bitkiler
 8. Aşağıdaki varlıklardan hangisi doğurarak çoğalır?

  1. Tavuk
  2. Çiçek
  3. Koyun
 9. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir?

  1. Hareket etme
  2. Solunum yapma
  3. İş yapma
 10. Aşağıdakilerden hangisi canlıların özelliklerinden değildir?

  1. Boşaltım yapma 
  2. Doğurarak çoğalma  
  3. Hareket etme