1 / 10
 1. Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnektir? 

  1. Ev 
  2. Nehir 
  3. Dağ
 2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi çevreye ait olamaz?

  1. Çevre sadece insanlara ait bir alandır. 
  2. Çevremizde çeşit çeşit canlılar yaşamaktadır. 
  3. Bitkiler, çevrenin birer parçasıdır.
 3. Aşağıdakilerden hangisi insanların çevresi sebep olduğu çevre kirlenmelerine örnek değildir?

  1. Ormanlık alanda piknik yapıp yerdeki çöpleri toplamamak
  2. Koyun ve ineklerin sokakları kirletmesi
  3. Yerlere gelişi güzel çöp atmak
 4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?                

  1. Uzak çevre – Yazlık ev 
  2. Yakın çevre – Evimiz 
  3. Uzak çevre – Yaşadığımız sokak  
 5. İnsanlar farkında olup veya olmadan çevreye zarar verebilirler. Bu durum insanların ve çevresindeki diğer canlıların da zarar görmesine sebep olur.
  Aşağıdakilerden hangisi böyle bir duruma örnek olabilir? 

  1. Sahilde kumlardan evler yapmak
  2. Ormanda piknik yapmak
  3. Evde masada kahvaltı yapmak
 6. Aşağıdakilerden hangisi insanların eski zamanlarda yaşadığı barınma yerlerinden biri değildir?

  1. Gökdelenler 
  2. Mağaralar 
  3. Ağaç kovukları   
 7. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevremize örnektir?

  1. Göller 
  2. Barajlar
  3. Parklar
 8. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

  1. İnsanlar barındıkları yerleri sürekli geliştirmişlerdir.
  2. Kedi, köpek gibi hayvanların barınma yerleri insanlar tarafından geliştirilmiştir. 
  3. Bütün bitkiler barındıkları yerleri sürekli geliştirmişlerdir.
 9. Aşağıdakilerden hangisi yapay bir çevredir? 

  1. Gökyüzündeki bulutlar
  2. Sultan Ahmet Camii 
  3. Pamukkale Travertenleri  
 10. Aşağıdakilerden hangisi çevre ile ilgili verilmiş doğru bir bilgidir?  

  1. Doğal çevrenin temizliği sadece hayvanların ve bitkilerin sorumluğundadır. 
  2. Doğal çevreler, yapay çevrelere göre daha kirlidir. 
  3. Sera ve baraj gibi yapay çevrelerde canlı türleri sınırlı iken, denizler ve ormanlardaki canlı türleri daha fazladır.