ANA SAYFA

Gezegenimizi Tanıyalım

1 / 20
 1. Dünyamızın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer?

  1. Küp
  2. Silindir
  3. Küre
 2. Aşağıdakilerden hangisine dünyamızda bulunmaz?

  1. Yıldızlar
  2. Okyanuslar
  3. Topraklar
 3. Üzerinde yaşadığımız katman aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Su küre
  2. Yer kabuğu
  3. Atmosfer
 4. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın gözlenebilir katmanlarından değildir?

  1. Su küre
  2. Hava küre
  3. Ateş küre
 5. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  1. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir.
  2. Dünya yüzeyinde karalar sulardan daha fazla yer kaplar.
  3. Dünyanın katmanlarından ağır küre en sıcak katmandır.
 6. Dünya üzerinde buluna sularla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Karalara göre daha çok yer kaplar.
  2. Büyük bir kısmı tuzlu sudur.
  3. Dünya üzerindeki bütün sular içme suyu olarak kullanılabilir.
 7. Aşağıdakilerden hangisinde Dünya’nın gözlemlenebilen katmanları dıştan içe doğru verilmiştir?

  1. Atmosfer - su küre - taş küre
  2. Atmosfer - taş küre - su küre
  3. Su küre - taş küre - atmosfer
 8. Aşağıda taş küre ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  1. Yüzeyi engebelidir.
  2. Toprak ve kayaçlardan oluşur.
  3. Atmosferden kalındır.
 9. Deniz kıyısında duran bir kimse, uzaktan gelen bir geminin önce hangi kısmını görür?

  1. Gövdesi
  2. Direği
  3. Pervanesi
 10. Aşağıdakilerden hangisi taş küre ile eş anlamlıdır?

  1. Su küre
  2. Atmosfer
  3. Yer kabuğu
 11. Dünyamızı saran hava kürenin adı nedir?

  1. Atmosfer
  2. Gökyüzü
  3. Evren
 12. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Yuvarlak olduğunu kanıtlayan bulgulardan biri değildir?

  1. Uzaydan çekilen fotoğraflar.
  2. Dünya yüzeyinde suların ve karaların bulunması.
  3. Ufukta önce geminin direğinin sonra tümünün görünmesi.
 13. “Krater” hangi yeryüzü şekli ile ilgilidir?

  1. Havza
  2. Yanardağ
  3. Sıradağ
 14. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki ormanların tahrip edilmesine bağlı olarak artabilir?

  1. Toprak verimliliği
  2. Canlı türleri
  3. Erozyon
 15. Bizi Güneş’ in zararlı ışınlarından koruyan ozon tabakası aşağıdaki katmanlardan hangisinde bulunur?

  1. Su küre
  2. Taş küre
  3. Hava küre
 16. Depremin şiddetini ölçen alet aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Sismograf
  2. Termometre
  3. Teleskop
 17. Hava olayları Dünya’nın hangi katmanında meydana gelir?

  1. Su küre
  2. Hava küre
  3. Ateş küre
 18. Yaşamımız için hangisi mutlaka gerekli değildir?

  1. Hava
  2. Su
  3. Beton
 19. Erozyonla hangisi oluşmaz?

  1. Toprak kayarak sulara karışır.
  2. Her taraf yeşilliklerle kaplanır.
  3. Ormanlar zarar görür.
 20. Yağmur ve eriyen kar sularının toprakları sürüklemesine ne denir?

  1. Çığ düşmesi
  2. Toprak kayması
  3. Erozyon