ANA SAYFA

Çevremizdeki Işık ve Sesler

1 / 20
 1. Doğal olarak ses oluşturan kaynaklara doğal ses kaynağı denir. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?

  1. Araba motoru
  2. Müzik seti
  3. Gök gürültüsü
 2. Sesle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

  1. Hayvan ve insan sesleri doğal seslerdir.
  2. Ses en hızlı sıvılarda yayılır.
  3. Gürültü insanları rahatsız eder.
 3. Varlıkları görebilmemiz için ne gereklidir?

  1. Işık
  2. Güneş
  3. Enerji
 4. Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynaklarına bir örnektir?

  1. Güneş
  2. Lamba
  3. Ateş böceği
 5. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?

  1. Ampul
  2. Mum
  3. Güneş
 6. Aşağıdakilerden hangisinin artması herhangi bir kirliliğe neden olmaz?

  1. Işık
  2. Ormanlık alanlar
  3. Ses
 7. Aşağıdakilerden hangisinin kaynağı canlı bir varlıktır?

  1. Arı sesi
  2. Zil sesi
  3. Motor sesi
 8. Aşağıda verilenlerden hangisinin çıkardığı ses doğal ses kaynağına örnek değildir?

  1. Koyun
  2. Köpek
  3. Radyo
 9. İnsanı olumsuz etkileyen, kulaklara zarar veren seslere ne denir?

  1. Kalın ses
  2. Gürültü
  3. İnce ses
 10. Işık kirliliğini engellemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  1. Yol kenarları çok fazla aydınlatılmalıdır.
  2. Her yere ışıklı reklam panoları takılmalıdır.
  3. Gereksiz ve güçlü aydınlatma yapılmamalıdır?
 11. Kulak sağlığı ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

  1. Ani ve şiddetli seslerde ağzımızı kapatmalıyız.
  2. Kulağımızda akma olursa doktora gitmeliyiz.
  3. Banyodan sonra kulağımızı kurulamalıyız.
 12. Sesin oluşumu ya yayılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  1. Ses doğrusal ve her yöne yayılır.
  2. Ses titreşimle oluşur dalga halinde yayılır.
  3. Ses saydam olmayan maddelerden geçmez.
 13. Aşağıda ışık ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  1. Işık bir enerji türüdür.
  2. Işık hiçbir şekilde kirliliğe neden olmaz.
  3. Işık olmaksızın görebiliriz.
 14. Aşağıdaki aletlerden hangisini sesin şiddetini arttırmak için kullanırız?

  1. Teyp
  2. Megafon
  3. Televizyon
 15. Aşağıdakilerden hangisi doğal sestir?

  1. Radyo sesi
  2. Su sesi
  3. Çekiç sesi
 16. "Görme olayının gerçekleşmesi için................ şarttır." tümcesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar?

  1. Enerji
  2. Işık
  3. Isı
 17. Aşağıdaki aydınlanma ürünlerinden hangisi diğerlerinden önce icat edilmiştir?

  1. Gaz lambası
  2. Ampul
  3. Halojen lamba
 18. Aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımında kullanılmaz?

  1. Tahta
  2. Plastik
  3. Yün
 19. Kaynağından uzaklaşan sesin şiddeti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  1. Önce azalır, sonra artar
  2. Gittikçe azalır
  3. Değişmez
 20. Bir trafik lambasında hangi tür ışık bulunmaz?

  1. Kırmızı
  2. Sarı
  3. Mavi