ANA SAYFA

Kuvveti Tanıyalım

1 / 20
 1. Cisimleri hareket ettirten etkiye ne denir?

  1. Kuvvet
  2. Hareket
  3. Sallanma
 2. Aşağıdaki varlıklardan hangisi kesinlikle hareketsizdir?

  1. Suda yüzen balık
  2. Futbol oynayan sporcu
  3. Garajda duran araba
 3. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden birisi değildir?

  1. Dönme
  2. Yanma
  3. Sallanma
 4. Aşağıdakilerden hangisi varlıkların hareket özelliklerinden değildir?

  1. Erime
  2. Yavaşlama
  3. Hızlanma
 5. Bir musluğu açmak için kuvvetin hangi etkisinden yararlanırız?

  1. Şekil değiştirme
  2. Döndürme
  3. Yavaşlama
 6. Aşağıdakilerden hangisinde bir çekme kuvveti uygulanmamaktadır?

  1. Kapıyı açarken
  2. Ceviz kırarken
  3. Pantolonumuzu giyerken
 7. Duran nesneleri hareket ettiren, hareket eden nesneyi durduran, nesnelerin şeklinin değiştiren etkiye ne denir?

  1. Konum
  2. Ağırlık
  3. Kuvvet
 8. Saatin yelkovanının hareket etmesi, hangi tür harekete örnektir?

  1. Dönme
  2. Aşağı -Yukarı
  3. Hızlanma
 9. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi harekettir?

  1. Yürümek
  2. Oturmak
  3. Dinlenmek
 10. Aşağıdaki olayların hangisinde kuvvet söz konusu değildir?

  1. Yelkenlinin rüzgârın etkisiyle hareketi
  2. Buzun erimesi
  3. Çekilen lastiğin uzaması
 11. Havaya atılan topun yere düşmesini sağlayan kuvvet hangisidir?

  1. Sürtünme kuvveti
  2. Direnç
  3. Yer çekimi kuvveti
 12. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  1. Kuvvet, hareketli cisimleri durdurabilir.
  2. Kuvvet, cisimlerin yalnızca şeklini değiştirir.
  3. Kuvvet, duran cisimleri hareket ettirebilir.
 13. Kuvvet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  1. Hareket halindeki cismi durdurur.
  2. Duran bir cismi harekete geçirir.
  3. Esnek cisimlerde kalıcı şekil değişikliği yapar.
 14. Aşağıdaki hareketlilerden hangisi dönme hareketi yapmaktadır?

  1. Araba direksiyonunun çevrilmesi
  2. Okuldan eve giden öğrenci
  3. Düz yolda ilerleyen araba
 15. Ağaçtan düşen bir elmanın hareket türü aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Yavaşlama
  2. Hızlanma
  3. Sallanma
 16. Aşağıdakilerden hangisi kendi kendine hareket etmez?

  1. Karınca
  2. Koyun
  3. Masa
 17. Bir çiviyi çakarken aşağıdaki kuvvetlerden hangisini uygularız?

  1. Burkulma
  2. İtme
  3. Döndürme
 18. Aşağıda verilenlerden hangisi için kuvvet etkisine gerek yoktur?

  1. Topa vurarak yönünü değiştirmek.
  2. El arabası ile kum taşımak.
  3. Televizyon seyretmek.
 19. “Hareket halindeki bir cisme zıt yönde kuvvet uygulanırsa cisim ………………”
  Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  1. Yavaşlar
  2. Hareketlenir
  3. Hızlanır
 20. I. cisimlerin yönü değişebilir.
  II. cismin şekli değişebilir.
  III. duran cisim hareket edebilir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi kuvvetin cisimlerde yaptığı etki sonucunda gerçekleşir?

  1. I, II, III
  2. I ve II
  3. II