ANA SAYFA

Maddeyi Niteleyen Özellikler Testi

1 / 20
 1. I. Bulundukları kabın şeklini alırlar.
  II. Akışkanlık özellikleri vardır.
  III. Belirli bir şekilleri bulunur.
  Yukarıdakilerden hangileri katı maddelerin özellikleri arasında gösterilebilir?

  1. Yalnız III
  2. Yalnız II  
  3. II ve III
 2. Aşağıdaki maddelerden hangisinin kokusu vardır?

  1. Şeker
  2. Kum
  3. Nane
 3. Aşağıda maddeler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

  1. Maddelere dokunarak sertlik ya da yumuşaklığını anlayabiliriz.
  2. Her maddenin tadına bakabiliriz.  
  3. Bazı maddeleri koklayarak onları ayırt edebiliriz
 4. ………..  duyusuyla maddelerin sertlik, yumuşaklık, esneklik, gibi özelliklerini algılarız.

  Yukarıda verilen cümlede noktalı yere gelmesi gereken duyumuz hangisidir?

  1. Tatma
  2. Görme   
  3. Dokunma
 5. Su, yağ ve benzeri maddeler nasıl maddelerdir?

  1. Katı maddeler 
  2. Sıvı maddeler
  3. Gaz maddeler
 6. Aşağıdaki maddelerden hangisinin yüzeyi pürüzsüzdür?

  1. Cep telefonu
  2. Halı
  3. Sünger
 7. Gönül Hanım markette aldığı yoğurdu uzun süre bekletti. Beklettiği yoğurdun bozuk olup olmadığını anlamak için ondan bir miktar yedi. Yoğurt bozuk olduğu için zehirlendi.  

  Gönül Hanım bu durumu yaşamamak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıydı? 

  1. Yoğurt satın almayı bırakmalıydı.
  2. Yoğurt kabının üzerindeki son kullanma tarihine bakmalıydı.  
  3. Hiçbir şekilde yoğurt yememeliydi.  
 8. Gözleri kapalı olan Melisa, önüne konulan cam şişe için aşağıdaki nitelemelerden hangisini yapamaz?

  1. Kokuludur.
  2. Serttir.
  3. Kırılgandır.   
 9. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde maddelerin tümü sıvı maddelerdir?

  1. Sirke, un, ay çiçek yağı
  2. Sirke, şurup, süt
  3. Hava, su, benzin
 10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?  

  1. Yüzeyi düz olmayan maddeler pürüzsüzdür.
  2. Maddenin katı ve sıvı olmak üzere iki hali vardır.
  3. Yataklarda, koltuklarda, tükenmez kalemlerde ve oyuncaklarda kullanılan yaylar esnektir. 
 11. I. Sünger   
  II. Tuvalet kâğıdı  
  III. Kâğıt havlu
  Yukarıdaki maddelerin ortak özellikleri hangisidir?

  1. Esnek olmaları
  2. Sert olmaları   
  3. Kırılgan olmaları
 12. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  1. Bazı maddelerle çalışırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. 
  2. Özelliklerini bilmediğimiz maddelere dokunarak kontrol edilmelidir. 
  3. Çatlamış veya kırılmış cam malzemeler kullanılmamalıdır.
 13. 1. Pamuk  
  2. Çelik tencere 
  3. Hamur
  Yukarıdaki maddelere dokunan kişi aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir?

  1. 1 ve 2 numaralı maddeler aynı sertliktedir.
  2. 1 ve 3 numaralı maddeler serttir.  
  3. 2 numaralı madde en sert olanıdır.
 14. Elma bir maddedir. Elmanın ne renk olduğunu …1…..duyumuzla,  tadının nasıl olduğunu …2…… duyumuzla ve yüzeyinin pürüzlü olduğunu ….3…… duyumuzla fark ederiz.
  Bu anlatımda numaralandırılmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

  1. 1-Görme            2-Tat alma            3-Dokunma
  2. 1-Görme           2- Koklama            3-Tat alma
  3. 1-Dokunma        2-Tat alma            3-Görme
 15. Aşağıdakilerden hangisi sert maddelere örnektir?  

  1. Sünger
  2. Odun  
  3. Balon
 16. Tükenmez kalem yayı esnek bir maddedir. Buna göre esnek maddelerle ilgili olarak hangi bilgi doğrudur?

  1. Kuvvetin etkisiyle şekil değişikliğine uğrar, etkinin kalkmasıyla eski haline döner.
  2. Kuvvetin etkisiyle şekil değişikliğine uğrar, etki kalktığında eski haline dönmez.
  3. Kuvvet uygulanarak şekli değiştirilemez.
 17. Hangi seçenekteki maddeler renklerine göre sınıflandırıldığında aynı grupta yer alır?

  1. altın – gümüş – bakır  
  2. un – tuz – şeker
  3. elma – armut – çilek
 18. Melisa, elindeki bardağı yere düşürünce bardak kırıldı. Melisa’nın elindeki bardak aşağıdakilerden hangisi olabilir?  

  1. Pet bardak
  2. Demir bardak
  3. Cam bardak
 19. 1. Cam  
  2. Seramik
  3. Çelik
  4. Porselen
  Yukarıdaki maddelerin hangilerinde yapılan eşyalar “kırılgan” olarak nitelenebilir?

  1. 2 ve 3
  2. 1, 2 ve 4
  3. 1, 3 ve 4
 20. Elimize zarar verebilecek bir maddeye dokunmamız gerektiğinde hangi güvenlik önlemini almamız gerekir?

  1. Maske takmak
  2. Çorap giymek
  3. Eldiven kullanmak