ANA SAYFA

Geometrik Şekiller Testi

1 / 20
 1. Ceren’in söylediği özellikler aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?
  1. üçgen
  2. kare
  3. çember
 2. “Üç kenarı ve üç açısı olan şekillere ………… denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  1. üçgen
  2. kare
  3. çember
 3. Aşağıdakilerden hangisinin köşesi yoktur?
  1. üçgen
  2. kare
  3. çember
 4. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olan şekil aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Dikdörtgen
  2. Üçgen
  3. Çember
 5. Bir dikdörtgenler prizmasının yüzeylerinden kaç tanesi dört köşelidir?
  1. 4
  2. 5
  3. 6
 6. Bir karede iki kenarın birleştiği yerde aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
  1. Açı
  2. Köşe
  3. Yüzey
 7. Yukarıdaki şekillerden kaç tanesi 4 açılıdır?
  1. 2
  2. 3
  3. 4
 8. Celal’in özelliklerini söylediği şekil aşağıdakilerden hangisidir?
  1. çember
  2. dikdörtgen
  3. üçgen
 9. Bir kare prizmanın yüzeylerini kullanarak aşağıdaki geometrik şekillerden hangisini çizemeyiz?
  1. Kare
  2. Dikdörtgen
  3. Üçgen
 10. Yandaki şekil bir küptür. Küpün yüzeylerini oluşturan geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Kare
  2. Dikdörtgen
  3. Üçgen
 11. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin söylediği yanlıştır?
  1. Berna; Üçgen prizmanın tabanını kullanarak bir üçgen çizebiliriz.
  2. Ceren; Küpün yüzeyleri 8 kareden oluşmuştur.
  3. Baran; Kare prizmanın tabanı ile kare çizebiliriz.
 12. Aşağıdakilerden hangisini kullanarak bir daire çizemeyiz?
  1. Silindir
  2. Üçgen prizma
  3. Koni
 13. Yukarıda verilenlerden kaç tanesinin üç köşesi ve üç açısı vardır?
  1. 2
  2. 3
  3. 4
 14. Yukarıdaki şekil kaç tane üçgenden oluşmaktadır?
  1. 3
  2. 4
  3. 5
 15. Yukarıdaki şekil kaç tane kareden oluşmaktadır?
  1. 8
  2. 6
  3. 5
 16. Yukarıdaki şekil kaç tane üçgenden oluşmaktadır?
  1. 4
  2. 6
  3. 8
 17. Yukarıdaki şekilde kaç tane değişik dikdörtgen vardır?
  1. 7
  2. 8
  3. 9
 18. Bir üçgen prizmanın yüzeylerinden kaç tanesi dört köşelidir?
  1. 2
  2. 3
  3. 4
 19. Dikdörtgenler prizmasını oluşturan geometrik şekiller aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Kare
  2. Dikdörtgen
  3. Üçgen
 20. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin açı ve kenar sayısı diğerlerinden farklıdır?
  1. Kare
  2. Dikdörtgen
  3. Üçgen