ANA SAYFA

Grafikler

1 / 20

 1. Sınıf kitaplığımızda kaç tane roman vardır?
  1. 48
  2. 10
  3. 33
 2. Sınıf kitaplığında kaç tane öykü kitabı vardır?
  1. 25
  2. 20
  3. 24
 3. Sınıf kitaplığında kaç tane şiir kitabı vardır?
  1. 50
  2. 51
  3. 56

 4. Bahçemizdeki çiçeklerin çetelesi yukarıdaki gibidir. Aşağıdaki 2 soruyu buna göre cevaplayınız.
  Aşağıdaki sıklık tablolarından hangisi yukarıdaki çetele tablosuna aittir?
  1. A
  2. B
  3. C
 5. Bahçede bulunan çiçeklerin toplamı kaçtır?
  1. 54
  2. 58
  3. 60

 6. Not: Her şekil 3 kitabı göstermektedir.

  Aşağıdaki 6. 7. 8. 9. ve 10. soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız
  Sınıf kitaplığımızda kaç tane roman vardır?
  1. 6
  2. 12
  3. 18
 7. Sınıf kitaplığımızda kaç tane masal kitabı vardır?
  1. 20
  2. 21
  3. 24
 8. Sınıf kitaplığında öykü ve masal kitaplarının sayısı kaçtır?
  1. 30
  2. 21
  3. 24
 9. Masal kitapları öykü kitaplarından kaç tane fazladır?
  1. 12
  2. 21
  3. 18
 10. Sınıf kitaplığında toplam kaç tane kitap vardır?
  1. 60
  2. 20
  3. 45
 11. Bir grafikte her şekil 4 nesneyi göstermektedir. 3 şekil kaç tane nesneyi gösterir?
  1. 8
  2. 10
  3. 12
 12. Bir grafikte her şekil 2 varlığı göstermektedir. 10 tane varlığı göstermek için kaç tane şekil çizilmelidir?
  1. 2
  2. 5
  3. 10

 13. Yandaki grafikte her şekil 5 nesneyi göstermektedir. Aşağıdaki soruları yandaki grafiğe göre cevaplayınız.
  Yukarıdaki grafikte kaç tane tavşan vardır?
  1. 25
  2. 35
  3. 20
 14. Yukarıdaki grafikte kaç tane ördek vardır?
  1. 25
  2. 35
  3. 20
 15. Yukarıdaki grafikte kaç tane sincap vardır?
  1. 25
  2. 35
  3. 20
 16. Yukarıdaki grafikte hangi hayvanların sayıları birbirine eşittir?
  1. Ördek ile sincap
  2. Ayı ile tavşan
  3. Kedi ile ayı
 17. Yukarıdaki grafikte kaç tane ayı vardır?
  1. 15
  2. 25
  3. 35
 18. Tavşanların sayısı sincapların sayısından kaç tane fazladır?
  1. 2
  2. 10
  3. 4
 19. Tavşanlar ayılırdan kaç tane fazladır?
  1. 20
  2. 10
  3. 4
 20. Yukarıdaki grafikte toplam kaç tane varlık vardır?
  1. 110
  2. 22
  3. 35