1 / 10
 1. Atatürk aşağıdaki okulların hangisindeyken dini eğitim almıştır?

  1. Selanik Askeri Rüştiyesi.
  2. Şemsi Efendi Okulu.
  3. Mahalle Mektebi.
 2. Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  1. Öğretmenleri tarafından sevilirdi.
  2. Arkadaşları tarafından kıskanılırdı.
  3. Özellikle Matematik dersinde çok başarılı idi.
 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Atatürk disiplinli bir öğrenci idi.
  2. Atatürk kurallara uyardı.
  3. Atatürk kuralları kendi koyardı.
 4. Atatürk’ün gittiği okullar:
  I. Selanik Askeri Rüştiyesi.
  II. Manastır Askeri İdadisi.
  III. Mahalle Mektebi.
  IV. İstanbul Harp Akademisi.
  V. Şemsi Efendi Okulu.
  Doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

  1. III-V-I-II-IV
  2. I-II-IV- III-V
  3. III-IV-I-II-V
 5. Aşağıdaki okulların hangisindeyken Atatürk’e Kemal adı verilmiştir?

  1. Manastır Askeri İdadisi.
  2. Selanik Askeri Rüştiyesi.
  3. Şemsi Efendi Okulu.
 6. Atatürk’e Kemal ismini aşağıdaki derslerden hangisini okutan öğretmen vermiştir?

  1. Türkçe
  2. Geometri
  3. Matematik
 7. Atatürk’ün en başarılı olduğu ders aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Türkçe
  2. Geometri
  3. Matematik
 8. Atatürk hangi okulu bitirdikten sonra Kurmay Yüzbaşı oldu?

  1. Manastır Askeri İdadisi.
  2. İstanbul Harp Akademisi.
  3. Selanik Askeri Rüştiyesi.
 9. Atatürk’ün askeri okulu istemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

  1. Komşusunun oğlu.
  2. Annesinin isteği.
  3. Babası istediği için.
 10. “Atatürk, annesinden gizli gizli sınavlara hazırlanıyordu. Annesini üzmemek için bu isteğini ona söylemiyordu. Bir yandan da sınavı kazanırsa annesini üzmeden bunu ona nasıl söyleyeceğini düşünüyordu.” Yukarıdaki metinde Atatürk hangi okulu kazanmak için sınava hazırlanmaktadır?

  1. Selanik Askeri Rüştiyesi.
  2. Manastır Askeri İdadisi.
  3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi.