1 / 10
 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. İhtiyaçlar mesleklerini ortaya çıkmasını sağlamıştır.
  2. Bütün ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliriz.
  3. Meslekler hayatımızı kolaylaştırır.
 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Hangi mesleği seçeceğimize ailemiz karar verir.
  2. Çevremizde bulunan mesleklerin hepsiyle iletişim halindeyiz.
  3. Gelecekte hangi mesleği seçeceğimize kendimiz karar vermeliyiz.
 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  1. İnsanlar mesleklerinin gerektirdiği işleri yaparlar.
  2. Bütün mesleklere ait üniversiteler vardır. Buralarda okunarak meslek sahibi olunur.
  3. Temizlik görevlisi olmak için üniversitenin ilgili bölümü okunmalıdır.
 4. “Meslekler hayatımızı ……………………………… için vardır. “ cümlesini aşağıdaki sözcüklerin hangisi ile tamamlayabiliriz?

  1. Kolaylaştırmak
  2. Zorlaştırmak
  3. Yavaşlatmak
 5. “Binaların köprülerin projesini çizen inşaat ……………………………… vardır. “ cümlesini aşağıdaki sözcüklerin hangisi ile tamamlayabiliriz?

  1. Avukatları
  2. Mühendisleri
  3. Öğretmenleri
 6. “Kendimize bir meslek seçerek insanlığa ……………………… olmalıyız. “ cümlesini aşağıdaki sözcüklerin hangisi ile tamamlayabiliriz?

  1. faydalı
  2. duyarsız
  3. kayıtsız
 7. “Meslekler olmasaydı ……………………………… tek başımıza karşılayamazdık. “ cümlesini aşağıdaki sözcüklerin hangisi ile tamamlayabiliriz?

  1. gelirimizi
  2. giderimizi
  3. ihtiyaçlarımızı
 8. “Eğitim ve öğretim için ……………………………… gideriz. “ cümlesini aşağıdaki sözcüklerin hangisi ile tamamlayabiliriz?

  1. hastaneye
  2. okula
  3. eve
 9. “Gelecekte hangi ……………………………… seçeceğimize kendimiz karar veririz. “ cümlesini aşağıdaki sözcüklerin hangisi ile tamamlayabiliriz?

  1. mesleği
  2. ülkeyi
  3. şehri
 10. “……………………………… bizim meslek sahibi olmamızı sağlayan kurumlardır. “ cümlesini aşağıdaki sözcüklerin hangisi ile tamamlayabiliriz?

  1. ailemiz
  2. belediye
  3. okullar