ANA SAYFA

Benim Eşsiz Yuvam Ünite Testi

1 / 20
 1. Emel’in boyu arkadaşlarına göre biraz uzunmuş. Sınıfta en arka sırada otururmuş. Aynı zamanda boyu uzun olduğu için çok iyi basketbol oynarmış. Emel, boyunun uzun olmasından çok memnunmuş. Bu durumda Emel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  1. Uzun boylu olmasından hoşlanmamaktadır.
  2. Sporun her dalıyla ilgilenmektedir.
  3. Fiziksel özelliğini sevmektedir.
 2. Mete, Edison’un lambayı bulması ile ilgili ödev hazırlamıştır. Öğretmeni edindiği bilgileri özgün biçimde ifade etmelerini söylemiştir. Buna göre Mete’nin aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?
  1. Edison ile ilgili fotoğraf bulmak
  2. Ulaştığı bilgileri kendi cümleleriyle ifade etmek
  3. Ödevini aile bireylerine yazdırmak
 3. Hayalindeki mesleği sanat yoluyla anlatmak isteyen öğrenci; 1. fiiir yazmak 2. Resim yapmak 3. Araştırma yapmak davranışlarından hangilerini yapabilir?
  1. 1 ve 2
  2. 2 ve 3
  3. 1, 2 ve 3
 4. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişime örnek değildir?
  1. Büyük annesinin Eda’nın saçını okşaması
  2. Demet’in, arkadaşı Erhan’a el sallaması
  3. Melih’in arkadaşına telefon etmesi
 5. “Aile üyeleri ile ilişkiler daha ............................................................. dir.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir?
  1. samimi
  2. mesafeli
  3. etkili
 6. Aile yapıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?
  1. Aile yapıları arasında farklılıklar vardır.
  2. Bütün ailelerde çocuk sayısı aynıdır.
  3. Birey sayısı az olan aileler küçük ailedir.
 7. Toplumun güvenliğini sağlama görevi hangi mesleğe aittir?
  1. polis
  2. itfaiyeci
  3. mimar
 8. Aşağıdaki meslek ve görev eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
  1. çiftçi - sebze, meyve satmak
  2. doktor - ilaç satmak
  3. kasap - et satmak
 9. Yangın söndürme görevi aşağıdaki mesleklerden hangisine aittir?
  1. polis
  2. itfaiye
  3. bekçi
 10. İletişim kurmakla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  1. Duyu organları ile iletişim kurulabilir.
  2. Sözsüz iletişim, yazarak kurulan iletişimdir.
  3. İletişim, sözlü ve sözsüz olmak üzere ikiye ayrılır.
 11. Mete, her sabah apartman görevlisi Ahmet amcaya “Günaydın.” der. Arkadaşı Ozan, Ahmet amcaya selam vermemesi gerektiğini, onun okulu bitirmediğini söyler. Ceren ise Ahmet amcanın aynı yaştaki kızını oyuna çağırır. Bu durumda kimin davranışı yanlıştır?
  1. Mete
  2. Ozan
  3. Ceren
 12. Atatürk, insanların eşit olduğunu savunurdu. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün düşüncesini kanıtlar?
  1. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermesi
  2. Kurtuluş Savaşı’nı başlatması
  3. Türkiye Büyük Millet Meclisini açması
 13. Aile içinde ortaya çıkan sorunları çözerken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
  1. Birbirimizin haklarına saygı göstermek
  2. Her zaman haklı olduğumuzu söylemek
  3. Sorunu kimseden yardım almadan çözmek
 14. Ali, üçüncü sınıf öğrencisidir. Ailesinde üstlendiği görevleri severek yapmaktadır. Ali, yeni görevler üstlenmek istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi Ali’nin üstlenebileceği görevlerden değildir?
  1. Giysilerini katlayıp yerine koymak
  2. Temizlik yapılırken toz almak
  3. Mutfak dolaplarını düzenlemek
 15. Karar alınırken her bireyin düşüncesini söylediği bir aile için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  1. Demokratik bir ailedir.
  2. Aile reisinin sözü geçmektedir.
  3. Büyük bir ailedir.
 16. Damla, ailesine haftalık mutfak alışverişini tek başına yapabileceğini söyler. Bu görevi üstlenmek için ısrar eder. Aile bireyleri de bu görevin onun yaşı için uygun olmadığını söylerler. Damla’nın ailesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  1. Görev paylaşımını adil olarak yaparlar.
  2. Görev dağılımını babaları yapar.
  3. Herkes istediği görevi üstlenebilir.
 17. Meral, okuldan eve gittiğinde çok oyun oynamaktadır. Ders çalışma zamanı kalmadığından okula hazırlıksız gitmektedir. Bu durumda Meral’in aşağıdakilerden hangisi yapması gerekir?
  1. Eve geldiğinde uyku saatine kadar ders çalışması
  2. Oyun, ders ve uyku saatlerini planlaması
  3. Sene sonuna kadar oyun oynamaması
 18. Yemek, uyku, oyun ve ders çalışma saatlerine uymak aşağıdakilerden hangisini etkiler?
  1. Ailede görev paylaşımını
  2. Arkadaş ilişkilerini
  3. Okul başarısını
 19. Alışveriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmelidir?
  1. ihtiyaçlara
  2. isteklere
  3. moda olan giysilere
 20. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızla farklı bakış açılarına sahip olduğumuzu gösterir?
  1. Arkadaşımızın göz renginin farklı olması
  2. Arkadaşımızın bizden farklı türde müzikleri dinlemesi
  3. Arkadaşımızın güzel resim yapması