1 / 10
 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Her insanın fiziksel özellikleri aynıdır.
  2. Farklılıklarımız doğaldır.
  3. Herkes bir engelli insan adayıdır.
 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Fiziksel özelliği farklı olanlara hoşgörülü davranmalıyız.
  2. Fiziksel özelliklerimizle barışık yaşamalıyız.
  3. Fiziksel özelliği farklı olanlarla dalga geçmeliyiz.
 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Kültürel farklılarımız birlikte yaşamamızı zorlaştırır?
  2. Herkes bizim gibi olmak zorunda değildir.
  3. Farklı düşüncelere sahip olsak da birlik beraberlik içinde kardeşçe yaşamalıyız.
 4. “Her insanın fiziksel özelliği…………” cümlesinde boş yere hangisi gelmelidir?

  1. aynıdır.  
  2. farklıdır.  
  3. değişmez.
 5. Bizim gibi olmayan, bizim gibi düşünmeyen insanlara nasıl davranmalıyız?

  1. hoş görülü 
  2. ayrıcalıklı 
  3. duyarsız
 6. “Farklılarımız bizim………..”Cümlesinde boş yere hangisi gelmelidir?

  1. zenginliğimizdir
  2. için kötüdür.
  3. ayrışmamıza sebep olur
 7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  1. Bizi diğer insanlardan ayıran özelliklerimiz yoktur.
  2. Hepimiz bir birimizden farklıyız.
  3. Görünüşümüz farklı olabilir ama hepimizin düşüncesi aynıdır.
 8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  1. İnsanlar aynı olaya farklı tepkiler verebilirler.
  2. Etrafımızda tıpa tıp bize benzeyen insanlarla yaşamayı kimse istemez.
  3. Tıpa tıp bize benzeyen insanlarla yaşamak sıkıcı olur.
 9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. İnsanlar farklı görüşleri savunabilirler.
  2. Birbirimize karşı saygılı ve hoşgörülü olmak zorunda değiliz.
  3. Huzurlu bir ortam ancak karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü ile sağlanır.
 10. “Her insanın………….farklı olabilir” cümlesinde boş yere hangisi gelemez?

  1. düşünceleri  
  2. zevkleri  
  3. hakları