ANA SAYFA

Dün Bugün Yarın Ünite Testi

1 / 20
 1. Önceki yıllarda yapamadığımız davranışları şimdi yapabilmemiz aşağıdakilerden hangisini gösterir?
  1. Duygularımızın değiştiğini
  2. Büyüdüğümüzü
  3. Okuldaki başarımızı
 2. Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir duygudur?
  1. sevinç
  2. korku
  3. öfke
 3. Damla, aile albümünü incelemiş. Eskiden babasının saçlarının siyah olduğunu, şimdi ise saçlarının beyazladığını fark etmiş. Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  1. İnsanlar zamanla daha genç görünebilirler.
  2. Zamanla insanların özellikleri değişebilir.
  3. Meslek sahibi olmak insanları yaşlandırabilir.
 4. 1. Yeteneklerimize uygunluğu
  2. Hangi işleri yaptığı
  3. Kimlerin bu işleri yaptığı
  Yukarıdaki ifadelerden hangileri meslek seçiminde önem taşır?
  1. 1 ve 2
  2. 1 ve 3
  3. 2 ve 3
 5. Atatürk ne zaman doğmuştur?
  1. 1881
  2. 1920
  3. 1938
 6. 1. planlı
  2. düzenli
  3. çalışkan
  Yukarıdakilerden hangileri Atatürk’ün özelliklerindendir?
  1. 1 ve 2
  2. 2 ve 3
  3. 1, 2 ve 3
 7. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yaptığı yeniliklerden değildir?
  1. Arap harşerinin kullanılması
  2. Fabrika, hastaneler yapılması
  3. Takvim ve ölçülerin değişmesi
 8. 23 Nisan 1920 tarihinde aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
  1. Cumhuriyetin ilanı
  2. TBMM’nin açılması
  3. Saltanatın kaldırılması
 9. Cumhuriyeti korumak için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
  1. Okula gitmek yerine işte çalışmak
  2. Diğer ülkelerin bayraklarını öğrenmek
  3. Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenmek
 10. Ulaşım araçlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  1. Zamanla boyutları küçülmüştür.
  2. Teknolojik gelişmeler ulaşım araçlarını etkilemiştir.
  3. Ulaşım araçları beş yılda bir yenilenmektedir.
 11. Aşağıdakilerden hangisi ileşitim aracı değildir?
  1. Telgraf
  2. İnternet
  3. Tepegöz
 12. Ali, aile büyüklerinin oyunları ile kendi oynadığı oyunları karşılaştırmak ister. Bunun için oyunlarla ilgili aşağıdakilerden hangisini bilmelidir?
  1. Oyunların nasıl oynandığını
  2. Oyunları kimlerin kazandığını
  3. Oyunun kaç defa oynandığını
 13. “Canlılar, doğar, büyür ve ……………………………………” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  1. konuşurlar
  2. yürürler
  3. gelişirler
 14. 1. Besin
  2. Güneş ışığı
  3. Su
  Bitkilerin büyüyebilmesi için yukarıdakilerden hangisine ihtiyaçları vardır?
  1. 1 ve 2
  2. 2 ve 3
  3. 1, 2 ve 3
 15. Katı maddeler ısı aldığında aşağıdakilerden hangisi olur?
  1. Erir.
  2. Donar.
  3. Katılaşır.
 16. Hava durumu hangi meslek grubunu doğrudan etkiler?
  1. mimar
  2. çiftçi
  3. bankacı
 17. Ay ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  1. Güneş’ten aldığı ışığı yansıtır.
  2. Dünya’nın çevresindeki dönüşünü 30 günde tamamlar.
  3. Her gece farklı yüzü görünür.
 18. Dünya’nın hareketleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  1. Kendi etrafındaki dönüşünü 365 günde tamamlar.
  2. Güneş etrafında dönmesi sonucu mevsimler oluşur.
  3. Gece ile gündüzün oluşumu Ay’ın hareketleriyle oluşur.
 19. Havalar ısınır, bitkiler canlanmaya başlar. Günler uzar. Yukarıdaki ifadede hangi mevsim anlatılmaktadır?
  1. Yaz
  2. Sonbahar
  3. İlkbahar
 20. Büyük miktarda toprağın yer değiştirmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?
  1. Deprem
  2. Sel
  3. Heyelan