1 / 10
 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Aile bireyleri arasında da sorun olabilir.
  2. Sorunlarımızı konuşarak çözmeliyiz.
  3. Başarılı insanlar birbirleriyle sorun yaşamazlar.
 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Her türlü sorun konuşularak çözülebilir.
  2. Sorunlar tartışılarak çözülür.
  3. Sorunlarımızı tartışarak çözemiyorsak kavga edebiliriz.
 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Sorunların çözümünde bir çok yöntem kullanabiliriz.
  2. Sorunlarımıza yönelik çözüm yolları bulmalıyız.
  3. Sorunlarımızı asla tek başımıza çözemeyiz.
 4. “Her ortamda anlaşmazlıklar olduğu gibi ………………………… ortamında  da anlaşmazlık olabilir. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

  1. aile
  2. savaş
  3. gavga
 5. “Sorunlarımızı………………………………………  ortak bir çözüm yolu bulup çözeriz. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

  1. dövüşerek
  2. savaşarak
  3. konuşarak
 6. “Kardeşler arasında da ……………………………………… yaşanabilir. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

  1. dostluk
  2. anlaşmazlık
  3. konuşma
 7. “Sorunlarımızı aramızda çözemiyorsak aile ……………………… yardım alabiliriz. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

  1. büyüklerinden
  2. doktorundan
  3. albümünden
 8. “Bir birimize karşı ……………………… ve hoş görülü olursak, daha az sorun yaşarız. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

  1. sabırsız
  2. umursamaz
  3. saygılı
 9. “Sorunlarımızın çözümüne yönelik ………………………… çözüm yolunu bulmalıyız. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

  1. en kolay
  2. en doğru
  3. en karmaşık
 10. “Ailede herkes üzerine düşen görev ve ………………………………… yerine getirirse pek sorunla karşılaşılmaz. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

  1. sorumlulukları
  2. konuşmaları
  3. işleri