ANA SAYFA

1 / 10
 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Güneşin doğduğu taraf doğuyu gösterir.
  2. Yönlerimizi bilmeye gerek yoktur.
  3. Güneşin battığı tarafa sol kolumuzu uzatırsak önümüz kuzeyi gösterir.
 2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Güneşin battığı tarafa sol kolumuzu uzatırsak arkamız güneyi gösterir.
  2. Güneşin battığı tarafa sağ kolumuzu uzatırsak önümüz kuzeyi gösterir.
  3. Güneşin battığı tarafa sağ kolumuzu uzatırsak önümüz güneyi gösterir.
 3. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. Ön tarafımız daima kuzeyi gösterir.
  2. Arka tarafımız daima güneyi gösterir.
  3. Dört tane ana yön vardır.
 4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Sağ kolumuzu doğuya uzatırsak önümüz kuzeyi gösterir.
  2. Sağ kolumuzu doğuya uzatırsak arkamız güneyi gösterir.
  3. Yönler güneşe göre belirlenir.
 5. “Sağ kolumuzu doğuya uzatırsak önümüz………gösterir.” cümlesinde boş yere hangisi gelmelidir?

  1. batı
  2. güney
  3. kuzey
 6. Yönleri bulmaya yarayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Saat 
  2. Pusula
  3. Rüzgar gülü
 7. Aşağıdakilerin hangisinde ana yönler tam olarak verilmiştir?

  1. Doğu-Batı-Kuzey Doğu
  2. Doğu-Kuzey-Güney Batı
  3. Doğu-Batı-Kuzey-Güney
 8. Görkem’in evi Berat’ın evinin Kuzeyinde yer almaktadır. Berat’ın evi Görkem’in evinin hangi yönünde yer almaktadır?

  1. Güney  
  2. Kuzey 
  3. Batı
 9. Sağ kolumuzu doğuya uzatırsak arka tarafımız hangi yönü gösterir?

  1. doğu  
  2. güney 
  3. kuzey
 10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Dört tane ana yön vardır.  
  2. Güneşin doğduğu taraf her zaman doğudur. 
  3. Önümüz her zaman kuzeyi gösterir.