1 / 10
 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Tüm insanlar birbirinin aynıdır.
  2. İnsanlar arasında farklılıklar vardır.
  3. Herkesin düşüncesi, giyimi tarzı ve kültürleri farklıdır.
 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  1. İnsanlara karşı ön yargılı olabiliriz.
  2. İnsanları olduğu gibi kabul etmemiz gerekir.
  3. Çevremizdeki insanların hepsi aynı takımı tutmak zorundadır.
 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Bütün insanların bizim gibi düşmesi gerekir.
  2. Herkese giyimine, düşüncesine, yetiştiği çevreye ve maddi durumuna bakmaksızın saygı duymalı, oldukları gibi kabul etmeliyiz.
  3. Farklılıklarımız bize kültürel zenginlik katar.
 4. “İnsanlara karşı ……………………………………… olmalıyız.” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

  1. sabırsız
  2. ön yargılı
  3. hoş görülü
 5. “Farklılıklarımızı  ……………………………………… zenginliğimiz olarak görmeliyiz. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

  1. ekonomik
  2. kültürel
  3. kişisel
 6. “Birbirimize karşı saygılı ve ……………………………………… olmalıyız. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

  1. ön yargılı
  2. hoş görülü
  3. umursamaz
 7. “Çevremizdeki insanları ………………………………………gibi kabul etmeliyiz. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

  1. olduğu
  2. ailemiz
  3. düşmanımız
 8. “İnsanlar farklı görüş ve ……………………………………… sahiptirler. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

  1. düşüncelere
  2. yeteneklere
  3. kültürlere
 9. “Farklı görüşlere……………………………………… duymalıyız. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

  1. ilgi
  2. kaygı
  3. saygı
 10. “İnsanlar bir birlerine saygı duyup, olduğu gibi kabul ederse …………………… ……………………………………… içerisinde yaşarlar. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

  1. kargaşa
  2. barış
  3. mutsuzluk