1 / 10
 1. “…………..fiziksel özelliklerimizdendir.” cümlesinde boş yere hangisi gelemez?

  1. saç rengi   
  2. boymuz 
  3. zeka
 2. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden değildir?

  1. kilo 
  2. ten rengi   
  3. huy
 3. “Her insan vücudunu………..” Cümlesinde boş yere hangisi gelemez?

  1. korumalıdır.
  2. kıskanmalıdır.
  3. başkası ile kıyaslamamalıdır.
 4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Vücudumuzla ilgili özelliklerimiz fiziksel özelliklerimizdir.
  2. Fiziksel özelliklerimiz zamanla değişebilir.
  3. Fiziksel özelliklerimiz hiç değişmez.
 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Herkesin fiziksel özelliği aynıdır.
  2. Saç rengimiz, boyumuz fiziksel özelliklerimizdir.
  3. Kendimizi sevmeli, kendimizle barışık yaşamalıyız.
 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. İyi futbol oynamak fiziksel bir özelliktir.
  2. Vücut sağlığımıza çok dikkat etmeliyiz.
  3. Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeliyiz.
 7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Herkesin fiziksel özelliği farklı olabilir.
  2. Neşeli, sevinçli ve üzgün olmamız fiziki özelliklerimizdendir.
  3. Vücudumuzun çok özel olduğunu unutmamalıyız.
 8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Kendimizle barışık olmalıyız.
  2. İnsanların fiziksel özellikleri bir birine benzeseydi hayat çok güzel olurdu.
  3. Bazı durumlarda fiziksel özelliklerimiz bize avantajlı olanaklar sunabilir.
 9. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizle ilgilidir?

  1. sinirli olmak
  2. iyi koşmak
  3. mutlu olmak
 10. “Her insan…………….sevmelidir” cümlesinde boş yere hangisi gelemez?

  1. kendisini
  2. vücudunu  
  3. kötü tarafını