1 / 10
 1. “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı” hangi gün kutlarız?

  1. 19 Mayıs
  2. 23 Nisan
  3. 29 Ekim
 2. “Atatürk’ün Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı” hangi gün kutlanır?

  1. 19 Mayıs    
  2. 23 Nisan 
  3.  29 Ekim
 3. “Mustafa Kemal ……………….’da Samsun’a çıktı” cümlesinde boş yere hangisi gelmelidir?

  1. 19 Mayıs 
  2. 29 Ekim
  3. 23 Nisan
 4. Düşmanı kesin olarak yendiğimiz gün aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 23 Nisan
  2. 19 Mayıs
  3. 30 Ağustos
 5. “Atatürk, 23 Nisan’ı……………armağan etmiştir.” Cümlesinde boş yere hangisi gelmelidir?

  1. gençlere 
  2. çocuklara
  3. kadınlara
 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Cumhuriyet  29 Ekim’de ilan edildi.
  2. Atatürk Samsun’a 19 Mayıs’da çıktı.
  3. Düşmanı kesin olarak 23 Nisan’da yendik.
 7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Atatürk’ün Samsun’a 19 Mayıs’ta çıkmıştır.
  2. 30 Ağustos’ta Zafer Bayramını kutlarız.
  3. 29 Ekim’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarız.
 8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. 30 Ağustos’ta Cumhuriyet Bayramını kutlarız.
  2. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan’da açılmıştır.
  3. Milli Bayramları büyük bir coşku ile kutlarız.
 9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Ramazan ve Kurban Bayramlarımız dini bayramlardır.
  2. 19 Mayıs’ta Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlarız.
  3. Atatürk’ün doğduğu günü bayram olarak kutlarız.
 10. -Kurtuluş Savaşı'nı kazandık, düşmanı ülkemizden kovduk.
  -Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922’de başlamış ve 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanmıştır.
  -Bu sevinçli günü ebediyen yaşatmak için Atatürk, ordumuza armağan etmiştir.
  Yukarıdaki anlatımlar aşağıdaki bayramlarımızdan hangisi ile ilgilidir?

  1. Cumhuriyet Bayramı 
  2. Zafer Bayramı
  3. Gençlik ve Spor Bayramı