ANA SAYFA

3 sınıf okulda hayat test

1 / 20
 1. Okulların açıldığı hafta aşağıdaki kutlama etkinliklerinden hangisi yapılır? 
  1. Yeni Yıl 
  2. İlköğretim Haftası 
  3. Okuma Bayramı
 2. Ülkemizde ilköğretim kaç yıldır? 
  1. 8 yıl 
  2. 5 yıl 
  3. 12 yıl
 3. İlköğretimden sonra hangi eğitim bölümü başlar? 
  1. Yüksek Öğretim 
  2. Orta Öğretim 
  3. Üniversite
 4. İlköğretim haftası ne zaman kutlanır? 
  1. Eylül ayının ilk haftası 
  2. Yılın ilk haftası 
  3. Okulların açıldığı hafta
 5. İlköğretim haftasında aşağıdakilerdenhangisi anlatılır? 
  1. Okul ve okumanın önemi 
  2. Okul ve çevresinin güzelleştirilmesi 
  3. Öğrencilerin okul sevgisi
 6. İlköğretim haftası hangi ay kutlanır? 
  1. Eylül 
  2. Ekim 
  3. Kasım
 7. Çantamızı hazırlarken aşağıdakilerdenhangisini dikkate alırız? 
  1. Sevdiğimiz dersler 
  2. Ödevlerimizi 
  3. Haftalık ders programını
 8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1. Derse hazırlıklı gelmeliyiz. 
  2. Derse başlamadan önce araç ve gereçlerimizi hazırlamalıyız. 
  3. Ders konularını arkadaşlarımızla kararlaştırmalıyız.
 9. Aşağıdakilerden hangisi müzik dersinin araçlarından birisidir? 
  1. Makas 
  2. Cetvel 
  3. Flüt
 10. Aşağıdakilerden hangisi matematik dersinin araçlarından birisi olamaz? 
  1. Cetvel 
  2. Raket 
  3. Pergel
 11. “Pastel Boya” hangi dersin araçlarından birisidir? 
  1. Görsel sanatlar 
  2. Beden eğitimi 
  3. Müzik
 12. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden birisidir? 
  1. Spor yapmak 
  2. Resim yapmak 
  3. Göz rengimiz
 13. Aşağıdakilerden hangisiarkadaşlarımızla ortak bir özelliğimizdir? 
  1. Okuduğumuz sınıf 
  2. Boyumuz 
  3. Saçımızın rengi
 14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
  1. İlgi ve yeteneklerimiz farklıdır. 
  2. Fiziksel farklılıklarımız olabilir. 
  3. Giysilerimiz kişisel farklılıklarımızdandır.
 15. Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir kişisel özelliktir? 
  1. Şüphecilik 
  2. Hoşgörülülük 
  3. Kıskançlık
 16. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir kişilik özelliğidir? 
  1. Oyunbozanlık 
  2. Dürüstlük 
  3. Güvenirlik
 17. Arkadaşlarımızda aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisinin olmasını istemeyiz? 
  1. Kararlılık 
  2. Bencillik 
  3. Çalışkanlık
 18. Arkadaşlarımızda aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisinin olmasını isteriz? 
  1. Somurtkanlık 
  2. Kötümserlik 
  3. Naziklik
 19. Doğru olanı söylemek ve yapmakaşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? 
  1. Dürüstlük 
  2. Hoşgörülülük 
  3. Anlayışlılık
 20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
  1. Arkadaşlarımızın kişilik özelliklerine saygılı olmalıyız. 
  2. Arkadaşlarımızın kişilik özellikleri bizi hiç ilgilendirmez. 
  3. Olumlu kişilik özellikleri çevremizle iyi iletişim kurmamızı sağlar.