ANA SAYFA

1 / 10
 1. “Her canlının ……………ihtiyacı vardır.” cümlesinde boş yere hangisi gelmelidir?

  1. yaşamaya
  2. yuvaya
  3. eşyaya 
 2. Keçi, koyun, kuzu gibi hayvanların yuvasına ne denir?

  1. ağıl 
  2. kovan  
  3. ahır
 3. “Yuvamız  bizi……….” Cümlesinde boş yere hangisi gelemez?

  1. tehlikelerden korur.
  2. soğuktan korur.
  3. kazalardan korur.
 4. İnek, eşek, öküz gibi hayvanların yuvasına ne denir?

  1. ağıl 
  2. kümes  
  3. ahır
 5. Aşağıdaki canlılardan hangisi yuvalarını toprak altına yapmazlar?

  1. karınca
  2. köstebek   
  3. kuş
 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Yuvamız bizi tehlikelerden korur. 
  2. Her canlının bir yuvaya ihtiyacı vardır.
  3. Bütün hayvanların yuvası toprak altındadır.
 7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Barınma canlıların temel ihtiyacıdır.
  2. Herkesin evi aynıdır.
  3. Yuvamız bizi tehlikelere karşı korur.
 8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Barınma, beslenmek gibi ihtiyaçlarımızı yuvamızda karşılarız.
  2. Karıncalar yuvalarını ağaçlara yaparlar.
  3. Soğuktan, tehlikelerden korunmak için evimize sığınırız.
 9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Tavşanlar yuvalarını yer altına yaparlar.
  2. Barınma ihtiyacımızı karşılayamazsak hayatımızı sürdüremeyiz.
  3. Sincaplar yuvalarını su altına yaparlar.
 10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Arıların yuvasına kovuk denir.
  2. Örümcekler yuvalarını ağlarına yaparlar.
  3. Köpeklerin  yuvası kulübedir.