ANA SAYFA

Doğal Sayıları Tanıma

SEÇ Menüsünü Kullanarak Okunuşları verilen Sayılara Eşleştiriniz. (YENİLE butonunu kullanarak tekrar çözebilirsiniz. )
Yüz Otuz Sekiz =
Beş Yüz Atmış Dört=
İki Yüz Yetmiş Sekiz =
Sekiz Yüz Beş =
Dokuz Yüz Yedi =
Üç Yüz Altı =
İki Yüz Seksen Dokuz =
Yedi Yüz On Altı =
Beş Yüz Atmış Dokuz =
İki Yüz Seksen Yedi =
YENİLE