ANA SAYFA

doğal sayılar

1 / 20
 1. “Yedi yüz beş” doğal sayısı aşağıdakilerdenhangisidir? 
  1. 750 
  2. 705 
  3. 755
 2. “6 – 1 – 9” rakamlarını kullanarak oluşturulan en büyük çift doğal sayı aşağıdakilerdenhangisidir? 
  1. 196 
  2. 691 
  3. 916
 3. 28’den başlayıp 7 şer ritmik saydığımızda dördüncü saymada hangi sayı söyleriz? 
  1. 35 
  2. 42 
  3. 49
 4. Aşağıdaki sayı örüntülerinden hangisinin kuralı diğerlerinden farklıdır? 
  1. 120 – 130 – 140 – 150 – 160 
  2. 120 – 125 – 130 – 135 – 140 
  3. 20 – 25 – 30 – 35 – 40
 5. 72A üç basamaklı bir çift sayıdır. A yerineaşağıdakilerden hangisi yazılamaz? 
  1. 2
 6. Onlar basmağı 8 olan üç basamaklı en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? 
  1. 180 
  2. 108 
  3. 188
 7. 16 sayısının Romen rakamıyla yazılışıhangisidir? 
  1. XIV 
  2. XV 
  3. XVI
 8. Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? 
  1. XIV 
  2. XIX 
  3. XVIII
 9. Aşağıdaki Romen rakamlarından hangisi tek sayıdır? 
  1. VII 
  2. XII
 10. XVIII – V – XIV – XX – IX Romen rakamlarıyla verilen sayılar hangisinde küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? 
  1. V – IX – XIV – XVIII – XX 
  2. XI – V – XX – XIV – XVIII 
  3. XVIII –XI– V – XVI – XX
 11. Aşağıdakilerden hangisindeki sayıların tamamı çift sayıdır? 
  1. 26 – 33 – 40 – 85 
  2. 64 – 76 – 88 – 92 
  3. 11 – 29 – 67 – 93
 12. 21’den başlayıp altışar saydığımızdaaşağıdaki sayılardan hangisi söylenmez? 
  1. 33
  2. 35 
  3. 39
 13. “235 – 565 – 415 – 155 – 285” sayılarını büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda baştan ikinci sırada hangi sayı yer alır? 
  1. 565 
  2. 285 
  3. 415
 14. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır? 
  1. 517 > 879 
  2. 713 < 946 
  3. 238 > 146
 15. 26 sayısının Romen rakamlarıyla yazılışıaşağıdakilerden hangisidir? 
  1. XXII 
  2. XXVI 
  3. XXIV
 16. “798” sayısının yüzler ve onlar basamağındaki rakamların toplamı kaçtır? 
  1. 14 
  2. 15 
  3. 16
 17. 593 sayısının onlar basamağındaki rakam 5 azaltılırsa oluşan sayının okunuşuaşağıdakilerden hangisi olur? 
  1. Beş yüz kırk üç 
  2. Beş yüz doksan bir 
  3. Yüz doksan üç
 18. Romen rakamıyla XVIII biçiminde yazılan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? 
  1. On yedi 
  2. On sekiz 
  3. On dokuz
 19. 3, 1, 8, 7 ve 5 rakamları ile yazılabilecek üç basamaklı rakamları birbirinden farklı en büyük doğal sayı sayı hangisidir? 
  1. 785 
  2. 857 
  3. 875
 20. 596 > A ifadesinde A yerine aşağıdakilerdenhangisi yazılabilir? 
  1. 590 
  2. 618 
  3. 769