ANA SAYFA

doğal sayılar

1 / 20
 1. Esra’nın babası Esra’ya 2 düzine kalem aldı. Buna göre babası Esra’ya kaç kalem aldı?
  1. 20
  2. 24
  3. 30
 2. Doğal sayıları yazmak için kaç tane rakam kullanıyoruz?
  1. 8
  2. 9
  3. 10
 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1. 2 onluk 3 birlikten oluşan sayı 23’tür.
  2. 8 birlik 4 onluktan oluşan sayı 48’dir.
  3. 96 sayısı 92’den küçüktür.
 4. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 60 doğal sayısına yuvarlanır.
  1. 35+32
  2. 45+14
  3. 22+31
 5. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi 70 sayısına yuvarlanmaz?
  1. 76
  2. 71
  3. 69
 6. 6 onluk 2 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. 62
  2. 26
  3. 6
 7. 2 onluk 3 birlikten oluşan sayı ile 4 onluk 5 birlikten oluşan sayının toplamı
  kaçtır?
  1. 76
  2. 77
  3. 68
 8. 8 onluk 4 birlikten oluşan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
  1. seksen dört
  2. kırk sekiz
  3. seksen
 9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 91 sayısını ifade eder?
  1. 1 onluk 9 birlik
  2. 9 onluk 1 birlik
  3. 9 onluk
 10. 4 birlik + 7 onluktan oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. 47
  2. 74
  3. 75
 11. 56 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  1. 5
  2. 6
  3. 50
 12. 82 sayısının birler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  1. 2
  2. 8
  3. 10
 13. İki basamaklı en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. 10
  2. 11
  3. 99
 14. Bir sınıfta 26 öğrenci vardı. 12 öğrenci daha geldi. Sınıfın mevcudu kaç kişi oldu?
  1. 28
  2. 32
  3. 38
 15. 49 sayısı aşağıdaki onluklardan hangisine daha yakındır?
  1. 40
  2. 50
  3. 60