ANA SAYFA

Düzey belirleme testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki sayılardan hangisinin onlar basamağındaki rakam en büyüktür?
  1. 268 
  2. 954  
  3. 149
 2. 358,781,568,425 “ sayılarını büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda baştan 3. sayı kaçtır?
  1. 358 
  2. 425 
  3.  568
 3. 14 – 10 =? İşlemini Romen rakamlarıyla yazarsak aşağıdakilerden hangisi olur?
  1. XX – IV =?
  2. XIV – X =?
  3. XIV – IX =?
 4. Aşağıdaki sayılardan hangisinin sonucu çift sayıdır?   

  1. 33+3
  2. 28+5
  3. 34+19
 5. 35 cm + 90 cm =? işleminin sonucu kaçtır? 
  1. 1 metre 5 cm
  2. 1metre 15 cm
  3. 1 metre 25 cm
 6. 133-A-119-112-B-98-91 sayı dizisinde A yerine yazılacak sayı B yerine yazılacak sayıdankaçfazladır?

  1. 21
  2. 105
  3. 126
 7. İki sayının toplamı 47’dir. Büyük sayı küçük sayıdan 13 fazladır. Büyük sayıkaçtır?
  1. 30
  2. 42   
  3. 32
 8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. 325<468 
  2. 496<572 
  3. 622>715
 9. Bir çıkarma işleminde çıkan 78, fark 47, eksilen kaçtır?

  1. 31  
  2. 126  
  3. 125
 10. 3 , 8 , 2 sayılarını kullanarak yazılabilecek  en küçük ve en büyük doğal sayının toplamı kaçtır?

  1. 1070 
  2. 1060
  3. 1200
 11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. 1 gün = …24……saattir. 
  2. 1 hafta = …5........ gündür.
  3. 1 ay = ……30….. gündür
 12. Can 15 yaşında İpek Can’dan 5 yaş küçüktür. Ali ise İpek’ten  5 yaş küçüktür. Can, İpek ve Ali toplam kaç yaşındadır.?

  1. 30
  2. 25 
  3. 20
 13. Bir sürüde 465 koyun, koyunlardan 85 fazla kuzu vardır.  Bu sürüde toplam kaç hayvan vardır?          

  1. 1015 
  2. 1000  
  3. 550  
 14. Dilek 9 yaşındadır. Annesi ise Dilek’ten 20 yaş büyüktür. 3 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı ne olur?      

  1. 31 
  2. 44  
  3. 47
 15. İki basamaklı en büyük sayının 48 fazlası kaçtır?

  1. 148
  2. 138  
  3. 147
 16. Toplama işlemlerdenhangisiyanlıştır?
  1. 418 + 433 = 851
  2. 397 + 269 = 666
  3. 248 + 327 = 565
 17. 4  onluk ,  3  yüzlük ,  6  birlikten oluşan sayı        aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 436   
  2. 364  
  3. 346
 18. 135  sayısı ile  128  sayısının onlar basamaklarındaki      rakamların  basamak değerleri toplamı kaçtır?

  1. 50  

  2. 500
 19. Aşağıdakilerden hangilerinin tamamı tek doğal sayıdır?

  1. 441, 639, 799 
  2. 346, 513, 997    
  3. 130, 219, 507
 20. 94 + 37 =? işleminin sonucu kaçtır?

  1. 121
  2. 131
  3. 132