ANA SAYFA

Cümle Bilgisi Testi

1 / 20
 1. Hangisinin sonuna nokta konulmalıdır?
  1. Eyvah elimi kestim
  2. Saatini çok beğendim
  3. Nereye gidiyorsun
 2. Hangisi cümledir?
  1. gidiyoruz
  2. balık
  3. yolculuk
 3. “ Şoför……………….oldukça………sürüyordu.” ifadesinde noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?
  1. taksiyi-dertli
  2. otobüsü-dikkatli
  3. arabayı-kesin
 4. Hangisi yanlıştır?
  1. Cümlede gereksiz kelime kullanabiliriz.
  2. Cümlenin ilk harfi büyük yazılır.
  3. Her cümlenin sonuna nokta konulmaz.
 5. “Yatarken televizyonu kapatmayı unutma ! “ cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur?
  1. ne zaman
  2. neyi
  3. nasıl
 6. “ Kazağını ( ) gömleğini ( ) pantolonunu güzelce yıkadı ( )” bu cümlede parantez içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
  1. (,) (.) (?)
  2. (,) (,) (?)
  3. (,) (,) (.)
 7. Hangi cümlenin sonuna noktalama işareti yanlış konuşmuştur?
  1. Hava kararmadan dönmelisin?
  2. Yarın erkenden yola çıkmalıyız.
  3. Yaşlı kadın ağlamaya başladı.
 8. Hangisinin ilk harfi daima büyük yazılmalıdır?
  1. köpek
  2. karabaş
  3. kedi
 9. Hangisi hem hece hem de kelimedir?
  1. gül
  2. mavi
  3. yarım
 10. Hangisi sözlükte önce gelir?
  1. kelebek
  2. kapı
  3. kitap
 11. Hangisinin sonuna nokta konulmalıdır?
  1. İmdat
  2. Gidiyorum
  3. Nereye gidiyorsun
 12. Hangisi cümledir?
  1. gülümse
  2. hadi
  3. biraz
 13. “ Ahmet ………………. oldukça ………………… sürüyordu.” ifadesinde noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?
  1. arabayı-sinirli
  2. bisikleti-dikkatli
  3. simiti - sıkı
 14. Hangisi yanlıştır?
  1. Cümlenin sonuna her zaman nokta konur.
  2. Sıralı cümlelerde virgül kullanılır.
  3. Her cümlenin sonuna nokta konulmaz.
 15. “Her sabah okula geç gelirdi. “ cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur?
  1. ne zaman
  2. nereye
  3. neden
 16. “ Defterini ( ) kitabını( ) kalemini güzelce çantasına koydu ( )” bu cümlede parantez içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
  1. (,) (.) (?)
  2. (,) (,) (?)
  3. (,) (,) (.)
 17. Hangi cümlenin sonuna noktalama işareti yanlış konulmuştur?
  1. Sabaha kadar uyumadı?
  2. Kantinde iki simit aldı.
  3. Nezaman okula geldin?
 18. Hangisinin ilk harfi daima büyük yazılmalıdır?
  1. keki
  2. boncuk
  3. köpek
 19. Hangisi hem hece hem de kelimedir?
  1. çay
  2. yeşil
  3. çeyrek
 20. Hangisi sözlükte önce gelir?
  1. kebap
  2. kazak
  3. kibar