1 / 10
 1. “Yangın, sel, toprak kayması, çığ, deprem ........................olaylar, doğal afetlerdir.”cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  1. gibi
  2. örneğin
  3. hatta
 2. Üretimin gerçekleşmesi için yeterli iş gücü, yeterli para, ham madde ve uygun makine gereklidir. ..............................................kumaş dokunulan yerde ipe, makineye, iş birliğine ihtiyaç vardır.
  Yukarıdaki paragrafta noktalı yere yazılacak en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Örneğin
  2. Benim de düşündüğüm gibi
  3. Özellikle
 3. “Sağlıklı olmak için dengeli beslenmeliyiz. Başka bir deyişle ....................................................” cümlesini devam ettirecek en doğru ifade hangi seçenekte verilmiştir?

  1. her zaman et ve yumurta yemeliyiz.
  2. ağzımızda yemek varken konuşmamalıyız.
  3. her çeşit yiyecekten yeterince yemeliyiz.
 4. Satışa sunulan ürünlerin hepsi aynı kalitede değildir. Ancak satıcıların yine de uyması zorunlu kurallar vardır. ................................................. bozuk gıda satamazlar. Hileli mal satarak insanları kandıramazlar. Bu durumda tüketiciyi koruyan yasalar devreye girer.
  Yukarıdaki paragrafta noktalı yere aşağıda-kilerden hangisinin yazılması uygun olur?

  1. Örnek olarak
  2. Özel olarak
  3. Açıklamak gerekirse
 5. “Yaz meyvelerini yani erik, çilek, şeftali ve kaysıyı daha çok seviyorum.” cümlesinde geçen açıklayıcı ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  1. yani
  2. ve
  3. daha çok
 6. “Et, süt, yumurta …… besinler protein açısından zengin besinlerdir.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

  1. örneğin
  2. gibi
  3. açıkçası
 7. ……...özellikle Antalya’da turizm çok gelişmiştir.” cümlesinin başına aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

  1. Güneydeki illerimizde
  2. Kuzey bölgelerimizde
  3. Ülkemizin doğusunda
 8. “Kümeste yaşayan hayvanlara örnek olarak……” cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirmek uygun olur?

  1. tavuk, horoz ve kazı verebiliriz.
  2. at eve eşeği gösterebiliriz.
  3. köpek,kedi ve kuşları söyleyebiliriz.
 9. İsteklerimiz, ihtiyaçlarımızın önüne geçmemelidir. ……..önce ihtiyaçlarımızı, sonra isteklerimizi karşılamaya çalışmalıyız.”cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olmaz?

  1. başka bir deyişle
  2. yani
  3. gibi
 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde destekleyici ve açıklayıcı bir ifade yoktur?

  1. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri sinemaya gideriz.
  2. Televizyon hem görsel hem de işitsel bir iletişim
  3. Sınavım çok iyi geçti, açıkçası en yüksek notu alacağımı düşünüyorum