ANA SAYFA

Düzey belirleme testi, Seviye belirleme testi, Dbs testi, Sbs testi, Başarı değerlendirme testi, Konu tarama testi, Başarı belirleme testi,

1 / 20
 1. Yeni evimiz

      Bir yaz günüydü. Yeni evimize gelmiştik. Babam yeni komşumuzun 6 çocuğu olduğunu söyledi. Yeni arkadaşlarım olacağı için sevindim. Ama eski arkadaşlarımı da özlüyordum.
  Eşyalarımızı taşırken çocuk sesleri duyduk. Babam bunlar yeni komşular, dedi. Ayakkabıları dışarıda olduğu için 2. Dairenin kapısının yanından zorlukla geçtik. Bir üst katta da biz oturacaktık. Biraz dinlendikten sonra yatmaya karar verdik. O da ne? Televizyon, teyp hatta çığlık sesleri birbirine karıştı.
  Anlaşılan bizim için bu evde kalmak çok zor olacak.. kalabalık şehir, arabalar, beni korkuttu. Şimdiden eski evimizi özlemeye başladım.
  (Aşağıdaki ilk 5soruyu metne göre cevaplayınız)

         Yazar ve ailesi ne zaman evlerine dönmüşler?

  1. İş dönüşü
  2. Bir yaz günü
  3. Okul dönüşü
 2. Fatih babasının haberine neden sevinmiş?

  1. Eve geldikleri için
  2. Tatilden döndükleri için
  3. Altı yeni arkadaşı olacağı için
 3. İkinci dairenin kapısının önünden neden zorlukla geçebilmişler?

  1. Merdivenler dar olduğu için
  2. Yoruldukları için
  3. Dairenin kapısının önünde ayakkabıları olduğu için
 4. Fatih ve ailesi evlerinde neden yatamamışlar?

  1. Yerleşmeye karar verdikleri için
  2. Üst katta oturdukları için
  3. Yeni komşuları gürültü yaptığı için
 5. Fatih eski evini neden özlüyor?

  1. Arkadaşlarını özlediğinden.
  2. Yeni komşuları yüzünden.
  3. Kalabalık şehir,arabalar yüzünden..
 6. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlük sıralamasında sonda yer alır?

  1. Adana
  2. Ankara
  3. Amasya
 7. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin hece sayısı “ kelebek“ kelimesinin hece sayısı ile aynıdır?

  1. stadyum
  2. spor
  3. semaver
 8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler  bir arada kullanılmıştır?

  1. Kemal eve koşa koşa geldi.
  2. Merve üzgün ve kederliydi.
  3. Erkan, merdivenlerden bir aşağıya bir yukarıya koşuyordu.
 9. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, kelimeler eş anlamlısıyla birlikte verilmiştir?

  1. yanlış-doğru
  2. iyi-kötü
  3. gıda-besin
 10. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümle sonunda kullanılamaz?

  1. Nokta ( . )
  2. Ünlem ( ! )
  3. Konuşma çizgisi ( - )
 11. “ Dolabın gözünden bir toplu iğne ……………” ifadesinin sonuna soru işareti konulması için noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  1. aldın mı
  2. al
  3. alsana
 12. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  1. Şiirin her dizesi büyük harfle başlar.
  2. Mektuplardaki hitaplar(seslenişler) büyük harfle başlar
  3. Kurum ve kuruluş isimleri küçük harfle yazılabilir
 13. “Bardak “sözcüğüne aşağıdakilerden hangisini getirirsek çoğul yapmış oluruz?

  1. –den
  2. –cı
  3. –lar
 14.  1. Sonra alışveriş yaptık.
  2. Hava kararmadan eve döndük.
  3. Sabahleyin erkenden yola çıktık.
  4. Önce teyzemlere uğradık.
        Yukarıdaki olaylar oluş sırasına göre sıralandığında doğru sıralama nasıl olur?

  1. 1 - 4 - 3 – 2   
  2. 2 - 3 - 1 – 4     
  3. 3 - 4 - 1 - 2
 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı yere “veya”   yazmak doğru olur?

  1. Resmimi çizdim .................. boyayamadım.
  2. Orman ............... deniz resmi çizeceğim.
  3. Resim yapacaktım ................ boyalarım yanımda yok.
 16. ”vakit” sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

  1. saat 
  2. zaman   
  3. tatil
 17. Aşağıdakilerden hangisi daima büyük harfle başlar?

  1. Kalem 
  2. Boncuk   
  3. Türkiye
 18. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur?

  1. Uykudan uyanır uyanmaz kitabını okudu.
  2. Sonbahar geldiğinde ağaçlar yapraklarını döktü.
  3. Dengeli beslenmediği için sağlığı bozuldu.
 19. "Sınıf" Kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?

  1. Okul 
  2. Derslik    
  3. Mektep
 20. "Annem kahvaltıda bana çay verdi." Aşağıdaki şıklardan hangisinde bu cümledeki çay kelimesinin eş seslisidir?

  1. Dayım çay içmeye bayılır.
  2. Ahmet' in amcası çaycılık yapıyor.
  3. Hafta sonu çayın kenarında piknik yapacağız.