4. Sınıf 1.Ünite Birey ve Toplum Test

19 Eylül 2023 0 By testimiz.com

4. Sınıf 1.Ünite Birey ve Toplum

Test Çöz

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bireyler, toplumun en önemli unsurlarındandır. Bireylerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki   bilgilerden    hangisi yanlıştır?
Bir insanın nüfus cüzdanına bakarak onun hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenemeyiz?
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir duygudur?
Arkadaşımızın doğum gününde ona hediye   almak, insanlara karşı………….olduğumuza bir  örnektir. Bu cümle aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlanabilir?
İnsanların tümünde  rastlayabileceğimiz çeşitli ortak özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu bu ortak özelliklerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir kişinin davranışlarından biri olamaz?
Eğer bir konuda bizden farklı düşünen arkadaşımıza saygı duyarsak, bu durum bizim,insanlara karşı……..olduğumuzu gösterir. Bu cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle anlamlı hale getirebiliriz?
Başkalarının sevinç ve üzüntülerini; kısacası duygularını paylaşmak Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?
…………zihinsel faaliyetler sonucunda ortaya çıkar. Bu cümle aşağıdaki kelimelerden hangisi ile tamamlanabilir?
Aşağıdakilerden hangisi bazı olaylar karşısında hissettiğimiz duygulara örnek olamaz?
Bireyler arasındaki …………farklılıklarını kabul etmek……………..olmanın gereğidir. Bu cümleyi anlamlı hale getirmek için boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangilerini getirmeliyiz?
Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
I. 1995 yılında doğdum.

II. 2002 yılında ilköğretime başladım.

III. 2004 yılında abla oldum.

Yukarıdaki olayların doğru kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
Düşündüklerimizi  gerçek hayatta uyguladığımızda …………… ortaya çıkar. Bu cümleyi tamamlayan en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
………………….ifade etmek, bireyin……….. becerisini geliştirir. İyi iletişim kurabilen bireyler de kendilerine güven duyarlar. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangilerini getirir-sek cümleyi anlamlı hale getirmiş oluruz?
Bir olay karşısında bizden farklı tepki gösteren insanlar olabilir. Bu durumda onları doğal karşılamak, ……………olmanın gereğidir. Bu metin, aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanabilir?