4.Sınıf 9.Ünite My Frıends Testimiz

21 Ocak 20220Yazar:testimiz.com

4.Sınıf 9.Ünite My Frıends

4.Sınıf 9.Ünite My Frıends Testi

TEBRİKLER.

4.Sınıf 9.Ünite My Frıends Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Resme uygun ifade hangisidir?

 
A
She is ugly
B
She is stubborn
C
She is beautiful
Soru 2
Resme uygun ifade hangisidir?

 
A
She has got long straight hair
B
She has got long wavy hair
C
She has got short curly hair
Soru 3
Resme uygun ifade hangisidir?

 
A
He has got freckles
B
He has got a moustache
C
He has got a black beard
Soru 4
Resme uygun ifade hangisidir?

       
A
Mehmet has got brown hair
B
Kemal has got green eyes
C
Murat has got black hair
Soru 5
Resme uygun ifade hangisidir?

   
A
She has got blue eyes and straight hair
B
She has got green eyes and orange hair
C
She has got black eyes and curly hair
Soru 6
Resme uygun ifade hangisidir?

 
A
She has got dark hair
B
She has got blonde hair and big eyes
C
She has got fair and shoulder-length hair
Soru 7
Emily doesn’t share her toys.

She is…………….

   
A
selfish
B
hardworking
C
punctual
Soru 8
What does she look like?

 
A
She has got short and curly hair
B
She has got long and wavy hair
C
She has got yellow and curly hair
Soru 9
I have got a lot of friends.

I am…………………………

   
A
Shy
B
Lazy
C
Friendly
Soru 10
They don’t study hard.

They are ……………………

           
A
Funny
B
Quiet
C
Lazy
Soru 11
My cousin plays basketball.

He is…………….

 
A
fat
B
short
C
tall
Soru 12
Resme uygun ifade hangisidir?

 
A
My brother is strong
B
My cousin is hardworking
C
My friend is old
Soru 13
What does he look like?

   
A
He has got green eyes and long hair
B
He has got blue eyes and freckles on his cheek
C
He has got brown eyes and freckles on his cheek
Soru 14
What is your mother like?

…………………………………….

A
She has got brown eyes
B
She energetic and punctual
C
She is tall and thin
Soru 15
Resme uygun ifade hangisidir?

 
A
She is sad
B
My sister is energetic
C
Their friends are punctual
Soru 16
Resme uygun ifade hangisidir?

   
A
He has got green eyes
B
They have got brown eyes
C
Natalie has got blue eyes
Soru 17
…………………………………..?

They are polite and cheerful

     
A
What is she like?
B
What are your friends like?
C
What do they look like?
Soru 18
Hangisi ‘’pinti,eli sıkı’’ anlamına gelmektedir? 
A
Helpful
B
Mean
C
Cheerful
Soru 19
……………………………………………………….?

He is medium height and thin.

   
A
What does he look like?
B
What is he like?
C
How is he?
Soru 20
What does your father look like?

   
A
He has got green eyes
B
He has got a long beard and moustache
C
He is bald
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etkileşimli Sözcük Çalışması

1. Resme uygun ifade hangisidir?

A) My brother is strong
B) My cousin is hardworking
C) My friend is old

2. Resme uygun ifade hangisidir?

A) My sister is energetic
B) Their friends are punctual
C) She is sad

3. Resme uygun ifade hangisidir?

A) Mehmet has got brown hair
B) Murat has got black hair
C) Kemal has got green eyes

 


4. Resme uygun ifade hangisidir?

A) Natalie has got blue eyes B) They have got brown eyes C) He has got green eyes

5. Resme uygun ifade hangisidir?

 

A) She is ugly B) She is stubborn C) She is beautiful

6. Resme uygun ifade hangisidir?

A) She has got long wavy hair
B) She has got long straight hair
C) She has got short curly hair

7. Resme uygun ifade hangisidir?

A) He has got a moustache B) He has got freckles C) He has got a black beard


8. Resme uygun ifade hangisidir?


A) She has got black eyes and curly hair
B) She has got blue eyes and straight hair
C) She has got green eyes and orange hair

9. ……………………………………………………….?
He is medium height and thin.

A) What is he like?
B) What does he look like?
C) How is he?

10. …………………………………..?
They are polite and cheerful

A) What are your friends like?
B) What is she like?
C) What do they look like?

11. I have got a lot of friends. I am…………………………

A) Shy
B) Lazy
C) Friendly

12. What does he look like?

A) He has got brown eyes and freckles on his cheek
B) He has got blue eyes and freckles on his cheek
C) He has got green eyes and long hair

13. What does she look like?

 

A) She has got yellow and curly hair
B) She has got long and wavy hair
C) She has got short and curly hair

14. Emily doesn’t share her toys. She is…………….

A) hardworking B) punctual C) selfish

15. They don’t study hard. They are ……………………

A) Quiet
B) Funny
C) Lazy

 

 


16. Resme uygun ifade hangisidir?

A) She has got fair and shoulder-length hair
B) She has got blonde hair and big eyes
C) She has got dark hair

17. What does your father look like?

 

A) He has got green eyes
B) He is bald
C) He has got a long beard and moustache

18. Hangisi ‘’pinti,eli sıkı’’ anlamına gelmektedir?
A) Helpful
B) Cheerful
C) Mean

19. My cousin plays basketball. He is…………….

A) short B) tall C) fat

20. What is your mother like?
…………………………………….

A) She is tall and thin
B) She has got brown eyes
C) She energetic and punctual