4.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Değerlendirme Testimiz

24 Aralık 20210Yazar:testimiz.com

4.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Değerlendirme

4.Sınıf 1.Dönem Değerlendirme Çalışması

TEBRİKLER.

4.Sınıf 1.Dönem Değerlendirme Çalışması

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sigara kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
İçen kişiye ve çevreye zarar verir.
B
Sağlıklı yaşam koşulları sağlar.
C
Solunum yolu organlarına zarar verir.
D
Hava kirliliğine neden olur
Soru 2

Yukarıdaki görselle ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?

A
Dünyamız kendi çevresinde dönüşünü 24 saatte tamamlar.
B
Dünyamız kendi ekseni çevresinde döner.
C
Dünyamız kendi çevresinde dönerken mevsimler ve aylar oluşur.
D
Dünyamızın kendi çevresinde dönmesiyle gece-gündüz oluşur.
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Sağlık alanında birçok hastalığın teşhisinde kullanılan Manyetik Rezonans (MR) Cihazı, mıknatısın kullanıldığı araçlardan biridir.
B
Elektrik motorlarının yapımında mıknatıs kullanılmaz.
C
Mıknatısların kullanım alanları gün geçtikçe artmaktadır
D
Maglev treninin tekerleklerinin üzerinde gittiği rayların yapımında mıknatıs kullanılmıştır.
Soru 4

Yukarıdaki görsele göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Mevsimler oluşur.
B
Gece-gündüz oluşur.
C
1 yıl oluşur.
D
365 gündür.
Soru 5

Doğada büyük yer tutan bir veya birden fazla mineralden oluşan kaya ve taş parçalarına ne ad verilir?

A
Kabuk
B
Toprak
C
Kayaç
D
Kum
Soru 6

Mıknatıs; cisimlere, temas gerektirmeyen kuvvet uygular.

Mıknatısın kullanım alanları her geçen gün artmaktadır.

Mıknatıs, bazı eşyaları olumsuz etkileyebilir.

Hurdalıklarda içinde bakır bulunan eşyalar mıknatıs yardımıyla ayrıştırılır.

Sembollerle verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A
★ ve ◆
B
★, ◆ ve ✿
C
♥, ✿ ve ◆
D
◆ ve ✿
Soru 7

Yukarıdaki görselle ilgili hangisini söyleyemeyiz?

A
Dünya, Güneş'in çevresinde dolanma hareketi yapar.
B
Dünya'nın dolanma hareketi modellenmiştir.
C
Dünya'nın Güneş'in etrafında dolanması sonucu bir gün oluşur.
D
Dünya'nın Güneş'in etrafında dolanması bir yıl sürer.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yanlış beslenmenin bir sonucudur?

A
Anemi
B
Diyabet
C
Obezite
D
Diyet
Soru 9
Dünya’nın en dış katmanıdır. Bütün canlılar gibi bizler de onun üzerinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Dünyanın üzerinde yaşadığımız katmanı hangisidir?
A
Çekirdek
B
Su tabakası
C
Atmosfer
D
Yer kabuğu
Soru 10

Yukarıdaki görselde vurgulanan değişimin nedeni hangisidir?

A
Güneş'in kendi çevresinde dönmesi.
B
Dünya'nın kendi çevresinde dönmesi.
C
Dünya'nın Güneş'in etrafında dolanması.
D
Ay'ın Dünya'nın etrafında dolanması.
Soru 11
Zeytin, ceviz gibi besin maddelerinin içeriklerinde vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılayan maddeler bol miktarda bulunur.

Bu içerik hangisidir?

A
Mineral
B
Vitamin
C
Yağ
D
Karbonhidrat
Soru 12

Yukarıdaki görselle ilgili hangisini söyleyebiliriz?

A
Toprak oluşumu
B
Yaşam döngüsü
C
Fosil oluşumu
D
Kayaç oluşumu
Soru 13

Yer kabuğu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Mineraller kayaçlar içinde bulunan maddelerdir.
B
Madenler işlenerek pek çok alanda kullanılır.
C
Yer kabuğunun kalınlığı Dünya’nın her yerinde aynıdır.
D
Yer kabuğunda kayaç adı verilen maddeler bulunur.
Soru 14
Makarna, ekmek gibi nişasta içeren besinlerde yaşamsal faaliyetlerin devamı için gerekli enerjiyi veren besin içerikleri bulunur.

Bu içerik hangisidir?

A
Proteinler
B
Mineraller
C
Karbonhidratlar
D
Vitaminler
Soru 15

♦- Mıknatıslar çöp ayrıştırma işlerinde kullanılır.

♥- Bankamatik kartlarının mıknatısa yaklaştırılmaması gerekir.

♣- Fabrikalarda bakırdan yapılan eşyaların kaldırılmasında mıknatıs kullanılır.

♠- Mıknatıs, televizyon ve cep telefonlarına yaklaştırılmamalıdır.

Yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
B
C
D
Soru 16
Et, süt gibi besin maddelerinin içeriklerinde vücudumuzun büyümesini ve gelişmesini sağlayan yararlı maddeler bulunur.

Bu içerik hangisidir?

A
Proteinler
B
Mineraller
C
Vitaminler
D
Karbonhidratlar
Soru 17

Bükme

Kırma

Germe

Bastırma

Yukarıda verilenlerden hangileri cisimlerin şekillerini değiştirmemize yarar?

A
★, ♥ ve ✿
B
▲ ve ♥
C
★ ve ▲
D
★, ♥, ▲ ve ✿
Soru 18

Dengeli ve sağlıklı beslenmek isteyen bir kişi aşağıda verilen beslenme çeşitlerinden hangisine uymalıdır?

A
Sadece meyve ve sebzelerle beslenme
B
Sadece sıvı besinlerle beslenme
C
Sadece protein içerikli beslenme
D
Her besin grubundan yeterli ve dengeli alınan beslenme
Soru 19
Vücudumuzda kan dâhil birçok yapıya katılarak bu yapıların işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olur.

Aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ayran
B
Su
C
Süt
D
Çay
Soru 20
Uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski şekline dönen maddelere ne denir?
A
Esnek maddeler
B
Şekilsiz maddeler
C
Hareketli maddeler
D
Manyetik maddeler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Dünya’nın en dış katmanıdır. Bütün canlılar gibi bizler de onun üzerinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Dünyanın üzerinde yaşadığımız katmanı hangisidir?
Doğada büyük yer tutan bir veya birden fazla mineralden oluşan kaya ve taş parçalarına ne ad verilir?
Yukarıdaki görselle ilgili hangisini söyleyebiliriz?
Yukarıdaki görselle ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
Yukarıdaki görselle ilgili hangisini söyleyemeyiz?
Yukarıdaki görsele göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Yukarıdaki görselde vurgulanan değişimin nedeni hangisidir?
Yer kabuğu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 Et, süt gibi besin maddelerinin içeriklerinde vücudumuzun büyümesini ve gelişmesini sağlayan yararlı maddeler bulunur.

 

Bu içerik hangisidir?

 Zeytin, ceviz gibi besin maddelerinin içeriklerinde vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılayan maddeler bol miktarda bulunur.

 

Bu içerik hangisidir?

 Vücudumuzda kan dâhil birçok yapıya katılarak bu yapıların işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olur.

 

Aşağıdakilerden hangisidir?

 Makarna, ekmek gibi nişasta içeren besinlerde yaşamsal faaliyetlerin devamı için gerekli enerjiyi veren besin içerikleri bulunur.

 

Bu içerik hangisidir?

Dengeli ve sağlıklı beslenmek isteyen bir kişi aşağıda verilen beslenme çeşitlerinden hangisine uymalıdır?
Sigara kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Aşağıdakilerden hangisi yanlış beslenmenin bir sonucudur?
 Bükme

 

♥ Kırma

▲ Germe

 Bastırma

Yukarıda verilenlerden hangileri cisimlerin şekillerini değiştirmemize yarar?

★ Mıknatıs; cisimlere, temas gerektirmeyen kuvvet uygular.

 

◆ Mıknatısın kullanım alanları her geçen gün artmaktadır.

✿ Mıknatıs, bazı eşyaları olumsuz etkileyebilir.

♥ Hurdalıklarda içinde bakır bulunan eşyalar mıknatıs yardımıyla ayrıştırılır.

Sembollerle verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

♦- Mıknatıslar çöp ayrıştırma işlerinde kullanılır.

 

♥- Bankamatik kartlarının mıknatısa yaklaştırılmaması gerekir.

♣- Fabrikalarda bakırdan yapılan eşyaların kaldırılmasında mıknatıs kullanılır.

♠- Mıknatıs, televizyon ve cep telefonlarına yaklaştırılmamalıdır.

Yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski şekline dönen maddelere ne denir?