4.Sınıf Fen Bilimleri Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri Konu Testi

27 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Aşağıdaki örnek olayların hangisinde yavaşlama söz konusudur?
A) 5. kattan aşağıya bırakılan top.
B) Yeşil ışıkta harekete geçen otomobil.
C) Düdük sesiyle koşmaya başlayan koşucu.
D) Evimizin bahçesindeki kulübe.
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir varlığın bir noktaya göre yer değiştirmesine kuvvet denir.
B) Kuvvetin etkisi ortadan kalkınca esnek cisimler eski haline döner.
C) Hareket halindeki cisimlere hareket yönüne zıt yönde kuvvet uygularsak cisim yavaşlar.
D) Hareketsiz varlıkları itme ve çekme ile harekete geçirebiliriz.
Soru 3
Aşağıdaki cisimlere uygulanan kuvvet örnekleri verilmiştir. Hangilerinde cisimlerin dönmesini sağlayan kuvvet uygulanmamıştır?
A) Bozuk lambayı yuvasından çıkarırken.
B) Kapıyı açarken anahtara uygulanan kuvvet.
C) Dolabın kapağını açarken.
D) Çekiçle çiviyi duvara çakarken.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi dönme hareketi yapar?
A) Durağa yaklaşan dolmuşun hareketi.
B) Rüzgarda dalgalanan bayrağın hareketi.
C) Yokuş aşağı bırakılan topun hareketi.
D) Kapı menteşesinin yaptığı hareket.
Soru 5
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Telefon tuşuna uygulanan kuvvet – itme
B) Çiviyi çakarken uygulanan kuvvet – çekme
C) Pencereyi açarken uygulanan kuvvet – çekme
D) Rüzgar gülünü döndüren kuvvet – itme
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi yukarı atılan bir topun yere düşünceye kadar yaptığı hareketlerden biri değildir?
A) hızlanma
B) yavaşlama
C) sallanma
D) yön değiştirme
Soru 7
Aşağıdaki durumların hangisinde farklı bir hareket söz konusudur?
A) Rüzgârda sağa sola giden ağacın hareketi.
B) Çalışan saatte akrep ve yelkovanın hareketi.
C) Dünyamızın hareketleri.
D) Hareket halindeki otomobilin tekerleğinin hareketi.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden birisi değildir?
A) Yön değiştirme
B) Sallanma
C) Buharlaşma
D) Hızlanma
Soru 9
Kuvvetin etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kuvvet cisimlerin hızını azaltabilir.
B) Kuvvet cisimlerin rengini değiştirebilir.
C) Kuvvet cisimlerin yönünü değiştirebilir.
D) Kuvvet cisimlerin hızını arttırabilir.
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Her cismi iterek harekete geçire biliriz.
B) Halat çekme yarışında ipe her iki yönden itme kuvveti uygulanır.
C) Hareket halindeki cisimleri durdurmaya çalışmak tehlikeli olabilir.
D) Açık pencereyi kapatırken itme kuvveti uygularız.