4.Sınıf Fen Bilimleri Kuvvetin Etkileri Değerlendirme Testi

27 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi dönme hareketi yapar?
A) Rüzgarda dalgalanan bayrağın hareketi.
B) Durağa yaklaşan dolmuşun hareketi.
C) Kapı menteşesinin yaptığı hareket.
D) Yokuş aşağı bırakılan topun hareketi.
Soru 2
Mıknatısın güneyi hangi harfle adlandırılır?
A) A
B) Y
C) N
D) S
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kuvvetin etkisi ortadan kalkınca esnek cisimler eski haline döner.
B) Bir varlığın bir noktaya göre yer değiştirmesine kuvvet denir.
C) Hareket halindeki cisimlere hareket yönüne zıt yönde kuvvet uygularsak cisim yavaşlar.
D) Hareketsiz varlıkları itme ve çekme ile harekete geçirebiliriz.
Soru 4
Aşağıdaki örnek olayların hangisinde yavaşlama söz konusudur?
A) Evimizin bahçesindeki kulübe.
B) Düdük sesiyle koşmaya başlayan koşucu.
C) 5. kattan aşağıya bırakılan top.
D) Yeşil ışıkta harekete geçen otomobil.
Soru 5
Mıknatıslar aşağıdaki maddelerden hangisini çekmez?
A) Nikel
B) Demir
C) Bakır
D) Kobalt
Soru 6
Mıknatısın uyguladığı kuvvet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mıknatıslarda itme ve çekme etkisi görülmez.
B) Sürtünme kuvveti uygular.
C) Temas gerektiren kuvvettir.
D) Mıknatıslar temas gerektirmeyen kuvvet uygular.
Soru 7
Aşağıdaki durumların hangisinde farklı bir hareket söz konusudur?
A) Hareket halindeki otomobilin tekerleğinin hareketi.
B) Dünyamızın hareketleri.
C) Rüzgârda sağa sola giden ağacın hareketi.
D) Çalışan saatte akrep ve yelkovanın hareketi.
Soru 8
Kuvvetin etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kuvvet cisimlerin hızını azaltabilir.
B) Kuvvet cisimlerin rengini değiştirebilir.
C) Kuvvet cisimlerin hızını arttırabilir.
D) Kuvvet cisimlerin yönünü değiştirebilir.
Soru 9
Aşağıdaki cisimlere uygulanan kuvvet örnekleri verilmiştir. Hangilerinde cisimlerin dönmesini sağlayan kuvvet uygulanmamıştır?
A) Dolabın kapağını açarken.
B) Çekiçle çiviyi duvara çakarken.
C) Kapıyı açarken anahtara uygulanan kuvvet.
D) Bozuk lambayı yuvasından çıkarırken.
Soru 10
Mıknatıslarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mıknatısların iki kutbu vardır.
B) Mıknatısın kutupları “N” ve ”S” olarak adlandırılır.
C) Değişik şekillerde mıknatıslar yapılabilir.
D) Mıknatıslar her zaman kuzey ve güney yönünü gösterir.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden birisi değildir?
A) Hızlanma
B) Sallanma
C) Buharlaşma
D) Yön değiştirme
Soru 12
Mıknatısın kuzeyi hangi harfle adlandırılır?
A) N
B) S
C) A
D) Y
Soru 13
Mıknatısların çekim güçlerinin en fazla olduğu kısımları hangisidir?
A) Ortası
B) Altı
C) Kutupları
D) Yan yüzleri
Soru 14
Aşağıda mıknatısın kutupları karşılaştırılmıştır. Hangi karşılaştırmalar birbirini iter? I- N-S II- S-N III- N-N IV- S-S

A) I-III
B) I-II
C) II-III
D) III-IV
Soru 15
Buzdolaplarının kapaklarında da mıknatıs kullanılır. Dolaptaki demir mıknatıs tarafından çekilir ve kapak kapanır. Aynı şekilde bazı çantaların kapaklarında ve cep telefonu kılıflarının kapaklarında da aynı sistem mevcuttur.
Buzdolabı süslerinin arkasında da mıknatıs bulunur. Bu şekilde süsler dolap kapağında düşmeden durabilir.
Terziler kullandıkları çok sayıda iğneyi tekrar tekrar kullanabilmek ve bir arada tutabilmek için mıknatıs kullanırlar.
Hurdalıklarda büyük metal parçalarını ve hurda otomobilleri kaldırmak için de mıknatıs kullanılır.
18.Yukarıda mıknatısların kullanıldığı yerler verilmiştir. Kaç tanesi doğrudur?
A) 2
B) 4
C) 3
D) 1
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi yukarı atılan bir topun yere düşünceye kadar yaptığı hareketlerden biri değildir?
A) yön değiştirme
B) hızlanma
C) sallanma
D) yavaşlama
Soru 17
Mıknatıslar aşağıdaki eşyalardan hangisine zarar vermez?
A) Kredi kartı
B) Cep telefonu
C) Çamaşır makinesi
D) Bilgisayar ekranı
Soru 18
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Rüzgar gülünü döndüren kuvvet – itme
B) Telefon tuşuna uygulanan kuvvet – itme
C) Çiviyi çakarken uygulanan kuvvet – çekme
D) Pencereyi açarken uygulanan kuvvet – çekme
Soru 19
Mıknatıslar aşağıdaki eşyalardan hangisine zarar verir?
A) Televizyon
B) Ütü
C) Ocak
D) Bulaşık makinesi
Soru 20
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Halat çekme yarışında ipe her iki yönden itme kuvveti uygulanır.
B) Açık pencereyi kapatırken itme kuvveti uygularız.
C) Hareket halindeki cisimleri durdurmaya çalışmak tehlikeli olabilir.
D) Her cismi iterek harekete geçire biliriz.