4.Sınıf Fen Bilimleri Kuvvetin Etkileri Konu Testi

27 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Halat çekme yarışında ipe her iki yönden itme kuvveti uygulanır.
B) Her cismi iterek harekete geçire biliriz.
C) Açık pencereyi kapatırken itme kuvveti uygularız.
D) Hareket halindeki cisimleri durdurmaya çalışmak tehlikeli olabilir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden birisi değildir?
A) Buharlaşma
B) Yön değiştirme
C) Sallanma
D) Hızlanma
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hareket halindeki cisimlere hareket yönüne zıt yönde kuvvet uygularsak cisim yavaşlar.
B) Kuvvetin etkisi ortadan kalkınca esnek cisimler eski haline döner.
C) Hareketsiz varlıkları itme ve çekme ile harekete geçirebiliriz.
D) Bir varlığın bir noktaya göre yer değiştirmesine kuvvet denir.
Soru 4
Kuvvetin etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kuvvet cisimlerin hızını arttırabilir.
B) Kuvvet cisimlerin rengini değiştirebilir.
C) Kuvvet cisimlerin yönünü değiştirebilir.
D) Kuvvet cisimlerin hızını azaltabilir.
Soru 5
Aşağıdaki cisimlere uygulanan kuvvet örnekleri verilmiştir. Hangilerinde cisimlerin dönmesini sağlayan kuvvet uygulanmamıştır?
A) Kapıyı açarken anahtara uygulanan kuvvet.
B) Çekiçle çiviyi duvara çakarken.
C) Dolabın kapağını açarken.
D) Bozuk lambayı yuvasından çıkarırken.
Soru 6
Aşağıdaki örnek olayların hangisinde yavaşlama söz konusudur?
A) Evimizin bahçesindeki kulübe.
B) 5. kattan aşağıya bırakılan top.
C) Yeşil ışıkta harekete geçen otomobil.
D) Düdük sesiyle koşmaya başlayan koşucu.
Soru 7
Aşağıdaki durumların hangisinde farklı bir hareket söz konusudur?
A) Çalışan saatte akrep ve yelkovanın hareketi.
B) Hareket halindeki otomobilin tekerleğinin hareketi.
C) Dünyamızın hareketleri.
D) Rüzgârda sağa sola giden ağacın hareketi.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi yukarı atılan bir topun yere düşünceye kadar yaptığı hareketlerden biri değildir?
A) hızlanma
B) yön değiştirme
C) yavaşlama
D) sallanma
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi dönme hareketi yapar?
A) Kapı menteşesinin yaptığı hareket.
B) Yokuş aşağı bırakılan topun hareketi.
C) Durağa yaklaşan dolmuşun hareketi.
D) Rüzgarda dalgalanan bayrağın hareketi.
Soru 10
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Pencereyi açarken uygulanan kuvvet – çekme
B) Rüzgar gülünü döndüren kuvvet – itme
C) Telefon tuşuna uygulanan kuvvet – itme
D) Çiviyi çakarken uygulanan kuvvet – çekme