4.Sınıf Mıknatıslar Test

11 Aralık 2022 0 By testimiz.com

4.Sınıf Mıknatıslar Test

Test Çöz

Soru 1
 
Mıknatısın kutupları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
 
Mıknatıslar manyetik alanına gelen bütün maddeleri çeker.
B
 
Bir yön bulma aracı olan pusula da günlük yaşamımızda mıknatısların kullanıldığı araçlara örnektir.
C
 
Kapı zilleri, telefonlar, buzdolabı kapıları, bilgisayar diskleri mıknatısın kullanıldığı yerlere örnektir.
D
 
Mıknatıslar demir, nikel gibi maddelerden yapılmış cisimlere yeterince yaklaştırıldıklarında da çekme kuvveti uygulayabilir.
Soru 2
 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
 
Bakır mıknatıs tarafından çekilir.
B
 
Mıknatıslar bü­tün maddeleri çeker.
C
 
Mıknatısların dört kutbu vardır.
D
 
Hoparlör, mıknatısın kullanım alanlarına örnektir.
Soru 3
 
Aşağıdakilerin hangisinin yapımında mıknatıs kullanılmaz ?

A
 
Koltuk
B
 
Buzdolabı kapakları
C
 
Pusula
D
 
Cep telefonları
Soru 4
 
Aşağıdakilerden hangisi mıknatıslarla ilgili yanlış bir ifadedir?

A
 
Mıknatıslarda zıt kutuplar birbirlerini çeker.
B
 
S ve N olmak üzere iki kutup vardır.
C
 
Mıknatıslarda aynı kutuplar birbirlerini iter
D
 
Mıknatıslar her maddeyi çeker.
Soru 5
 
Mıknatısın maddelere uyguladığı kuvvet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
 
Mıknatıslarda aynı kutuplar birbirini iter.
B
 
Mıknatıslarda zıt kutuplar birbirini çeker.
C
 
Mıknatısın her iki kutbu da itme kuvveti uygular.
D
 
Mıknatıslar temas gerektirmeyen kuvvet uygular.
Soru 6
 
Mıknatıslarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
 
Mıknatısın birbirini iten iki kutbu vardır.
B
 
Hoparlörler ve mikrofonlar mıknatısların kullanıldığı eşyalara örnektir.
C
 
Mıknatısların farklı özelliğe sahip uçları kutup olarak adlandırılır.
D
 
Bir mıknatısın çekme kuvveti uygulaması için cisme temas etmesi gerekir.
Soru 7
 
Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıslar tarafından çekilmez?

A
 
Nikel
B
 
Demir
C
 
Altın
D
 
Kobalt
Soru 8
 
  1. İki kutupları vardır. II. Bütün maddeleri çekerler. III. Aynı tür kutupları birbirini iter. Mıknatıslarla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A
 
Yalnız I
B
 
Yalnız II
C
 
I ve III
D
 
I ve II
Soru 9
 
Aşağıdakilerden hangisi demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeker?

A
 
Mıknatıs
B
 
Krom
C
 
Akü
D
 
Bor
Soru 10
 
Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?

A
 
Silgi
B
 
Defter
C
 
Demir çivi
D
 
Kurşun kalem
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Son
Geri dön