4.Sınıf Fen Bilimleri Mıknatıs Konu Testi

27 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Mıknatısın kutupları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mıknatıslar manyetik alanına gelen bütün maddeleri çeker.
B) Bir yön bulma aracı olan pusula da günlük yaşamımızda mıknatısların kullanıldığı araçlara örnektir.
C) Kapı zilleri, telefonlar, buzdolabı kapıları, bilgisayar diskleri mıknatısın kullanıldığı yerlere örnektir.
D) Mıknatıslar demir, nikel gibi maddelerden yapılmış cisimlere yeterince yaklaştırıldıklarında da çekme kuvveti uygulayabilir.
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bakır mıknatıs tarafından çekilir.
B) Mıknatıslar bü­tün maddeleri çeker.
C) Mıknatısların dört kutbu vardır.
D) Hoparlör, mıknatısın kullanım alanlarına örnektir.
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinin yapımında mıknatıs kullanılmaz ?
A) Koltuk
B) Buzdolabı kapakları
C) Pusula
D) Cep telefonları
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi mıknatıslarla ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Mıknatıslarda zıt kutuplar birbirlerini çeker.
B) S ve N olmak üzere iki kutup vardır.
C) Mıknatıslarda aynı kutuplar birbirlerini iter
D) Mıknatıslar her maddeyi çeker.
Soru 5
Mıknatısın maddelere uyguladığı kuvvet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Mıknatıslarda aynı kutuplar birbirini iter.
B) Mıknatıslarda zıt kutuplar birbirini çeker.
C) Mıknatısın her iki kutbu da itme kuvveti uygular.
D) Mıknatıslar temas gerektirmeyen kuvvet uygular.
Soru 6
Mıknatıslarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mıknatısın birbirini iten iki kutbu vardır.
B) Hoparlörler ve mikrofonlar mıknatısların kullanıldığı eşyalara örnektir.
C) Mıknatısların farklı özelliğe sahip uçları kutup olarak adlandırılır.
D) Bir mıknatısın çekme kuvveti uygulaması için cisme temas etmesi gerekir.
Soru 7
Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıslar tarafından çekilmez?
A) Nikel
B) Demir
C) Altın
D) Kobalt
Soru 8
İki kutupları vardır. II. Bütün maddeleri çekerler. III. Aynı tür kutupları birbirini iter. Mıknatıslarla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I ve II
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeker?
A) Mıknatıs
B) Krom
C) Akü
D) Bor
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?
A) Silgi
B) Defter
C) Demir çivi
D) Kurşun kalem