4.Sınıf Fen Bilimleri Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet Konu Testi

27 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Mıknatıslar aşağıdaki eşyalardan hangisine zarar verir?
A) Televizyon
B) Bulaşık makinesi
C) Ocak
D) Ütü
Soru 2
Mıknatıslar aşağıdaki maddelerden hangisini çekmez?
A) Demir
B) Kobalt
C) Nikel
D) Bakır
Soru 3
Mıknatısın uyguladığı kuvvet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Temas gerektiren kuvvettir.
B) Mıknatıslar temas gerektirmeyen kuvvet uygular.
C) Sürtünme kuvveti uygular.
D) Mıknatıslarda itme ve çekme etkisi görülmez.
Soru 4
Mıknatısların çekim güçlerinin en fazla olduğu kısımları hangisidir?
A) Ortası
B) Kutupları
C) Yan yüzleri
D) Altı
Soru 5
Buzdolaplarının kapaklarında da mıknatıs kullanılır. Dolaptaki demir mıknatıs tarafından çekilir ve kapak kapanır. Aynı şekilde bazı çantaların kapaklarında ve cep telefonu kılıflarının kapaklarında da aynı sistem mevcuttur.
Buzdolabı süslerinin arkasında da mıknatıs bulunur. Bu şekilde süsler dolap kapağında düşmeden durabilir.
Terziler kullandıkları çok sayıda iğneyi tekrar tekrar kullanabilmek ve bir arada tutabilmek için mıknatıs kullanırlar.
Hurdalıklarda büyük metal parçalarını ve hurda otomobilleri kaldırmak için de mıknatıs kullanılır.
Yukarıda mıknatısların kullanıldığı yerler verilmiştir. Kaç tanesi doğrudur?
A) 3
B) 1
C) 2
D) 4
Soru 6
Mıknatıslar aşağıdaki eşyalardan hangisine zarar vermez?
A) Çamaşır makinesi
B) Cep telefonu
C) Kredi kartı
D) Bilgisayar ekranı
Soru 7
Mıknatısın güneyi hangi harfle adlandırılır?
A) A
B) Y
C) N
D) S
Soru 8
Mıknatıslarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mıknatısın kutupları “N” ve ”S” olarak adlandırılır.
B) Değişik şekillerde mıknatıslar yapılabilir.
C) Mıknatısların iki kutbu vardır.
D) Mıknatıslar her zaman kuzey ve güney yönünü gösterir.
Soru 9
Aşağıda mıknatısın kutupları karşılaştırılmıştır. Hangi karşılaştırmalar birbirini iter? I- N-S II- S-N III- N-N IV- S-S

A) III-IV
B) I-III
C) II-III
D) I-II
Soru 10
Mıknatısın kuzeyi hangi harfle adlandırılır?
A) Y
B) N
C) S
D) A