4.Sınıf Ses Kirliliği Konu Testi

30 Ocak 2021 0 Yazar: testimiz.com

4.Sınıf Ses Kirliliği Konu Testi

4. Sınıf Ses Kirliliği

TEBRİKLER.

4. Sınıf Ses Kirliliği

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğini önlemeye yönelik yapılan çalışmalardan birisi değildir?
A
Evlerimizde kullandığımız elektrikli ev aletlerini günün erken veya geç saatlerinde kullanmalıyız.
B
Araç sürücüleri, gereksiz yere korna çalmamaları konusunda eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir.
C
Özellikle büyük kentlerde, kent içi trafiğin tıkanmasını önlemek için geniş yollar ve köprülü kavşaklar yapılmalıdır.
D
Ses kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde gürültüyü önlemek için ağaçlandırma çalışması yapılmalıdır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliği diğer adıyla gürültü kirliliğinin neden olduğu rahatsızlıklardan birisi değildir?
A
Görme kaybı
B
Ruh sağlığının bozulması
C
İşitme kaybı
D
Yorgunluk ve stres
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin en başta gelen nedenlerinden birisi değildir?
A
Fabrika ve atölyelerin çıkardığı sesler.
B
İnsan ve makine sesleri.
C
Şimşek ve gök gürültüsü.
D
Trafik araçlarının çıkardığı sesler.
Soru 4
Evlerde ses kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Duvarlar ince ve sert malzemeden yapılır.
B
Binalar çok katlı yapılır.
C
Elektrikli ev aletleri kapatılır.
D
Duvarlarda ses yalıtımı yapılır.
Soru 5
Ses kirliliğini insan üzerinde fizyolojik etkileri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu etkilerinden birisi değildir?
A
Kalp atışlarının ve kan dolaşımının değişmesi.
B
Solunum ve dolaşım bozuklukları.
C
Kas gerilmeleri.
D
Görme kaybı.
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Teknolojik gelişmeler, sanayinin gelişmesi, çarpık kentleşme ile gürültü kirliliği artış göstermiştir.
B
Yoğun trafik akışı olan yolların kenarlarını ağaçlandırmalıdır.
C
Gürültülü ortamda bulunan insanlar, gün sonunda kendilerini yorgun, sinirli ve huzursuz hissetmezler.
D
İnsanı rahatsız eden düzensiz ve yüksek şiddetteki seslere gürültü kirliliği denir.
Soru 7

Ses kirliliğini azaltmaya yönelik birçok çözüm bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu çözümlerden birisi değildir?
A
İnsanların toplu olduğu yerlerde yüksek sesle müzik yapılmalıdır.
B
Seyyar satıcıların yüksek sesle bağırarak ürün satmaları engellenmelidir.
C
Radyo dinlerken ve televizyon izlerken sesin kısık olmasına dikkat etmeliyiz.
D
Ses kirliliğine neden olan iş yerleri, fabrika ve sanayi siteleri şehir dışına çıkarılmalıdır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğini azaltmak için yapılan çalışmalardan birisi değildir?
A
Şehir gibi yerleşim alanlarında ağaçlandırma yapmak.
B
Yerleşim yerlerine yakın olan yol kenarlarına sesi emen paneller koymak.
C
Gereksiz yere kornaya basan insanları uyarmak.
D
Gereksiz yere yanan lambaları söndürmek, elektrikli ev aletlerini kapatmak.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin psikolojik etkilerinden birisi değildir?
A
Korku, rahatsızlık, tedirginlik,
B
Yorgunluk ve zihinsel etkilerde yavaşlama,
C
Sinir bozukluğu, stres,
D
Sindirim sistemi rahatsızlıkları,
Soru 10

Rahatsız edici, şiddeti yüksek ve kulağa hoş gelmeyen her türlü insan, hayvan ya da makine kaynaklı düzensiz seslerin yaptığı etkiye ne denir?
A
Çevre kirliliği
B
Yalıtım
C
Işık kirliliği
D
Ses kirliliği
Soru 11
Ses kirliliğine neden olan etmenlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A
Yol ve bina yapım işlerinin ve yapım makinelerinin gürültüleri.
B
İnsan etkinliklerine ilişkin gürültüler.
C
Müzik ve müzik aletlerinin çıkardığı sesler.
D
Araç, gereç ve makineler ile iş yerlerindeki çeşitli faaliyetlerden doğan gürültüler.
Soru 12

Özellikle hızlı büyüyen şehirlerde konut ve sanayi alanlarının yakınlaşması, trafik yoğunluğunun artması, mekanik aletlerin günlük hayatımıza daha çok girmesi ses kirliliğini arttırmıştır. 
Bu açıklamadan hareketle ses kirliliğinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Motorlu araçların çıkardığı sesler.
B
Doğal kaynakların çıkardığı sesler.
C
Plansız ve düzensiz kentleşme.
D
Hızlı nüfus artışı.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

4.Sınıf Ses Kirliliği Konu Testi Hakkında:

1. Etkileşimli 4.Sınıf Ses Kirliliği Konu Testinde Çoktan Seçmeli Sorular ve Cevapları Yer Almaktadır. Etkileşimli Testi Çözmek İçin Başlat Düğmesine Basınız

2. 4.Sınıf Ses Kirliliği Konu Testi Neye Göre Hazırlamıştır?

Çözümlü Ses Kirliliği Testi MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. İnteraktif veya etkileşimli Ses Kirliliği Konu Testi kazanım temelli bir çalışmadır. Kazanım temelli yada etkileşimli Ses Kirliliği Çalışma Testi 4 seçenekli 12 sorudan oluşmaktadır. Ses Kirliliği Testi soruları kısa veya uzun olabilir. Ses Kirliliği testinde sorular bir yada iki cümle olabilir. Ancak 15 cümleyi de içerebilir. Online Ses Kirliliği Konu ve Tarama Testi gibi çalışmalar konuyu anlama, öğrenme ve pekiştirme amacı taşımaktadır.

3. 4.Sınıf Ses Kirliliği Konu Testinin Amacı Nedir?

Etkileşimli Ses Kirliliği Testi etkinliğimiz test çözerken öğrenmeyi amaçlamıştır. İnteraktif veya Çözümlü Ses Kirliliği Kazanım Testi müfredatta yer alan ders kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Çünkü İnteraktif Ses Kirliliği Testi ders kitabındaki bilgiler esas alınarak özgün olarak hazırlanmıştır. Ancak Ses Kirliliği testini interaktif çözdüğünüz gibi dokümanlardan indirip de çözebilirsiniz. Sonuçta Ses Kirliliği Testini yazdırıp çözmek de başka bir deneyimdir. Ancak Ses Kirliliği çözdükten sonra cevapları aynı sayfadan kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü cevap anahtarı Ses Kirliliği Testini indirme sayfasında yer alacaktır.

4. 4.Sınıf Ses Kirliliği Konu Testini Nasıl Çözebiliriz?

Online veya interaktif Ses Kirliliği Çalışma Testini çözmek için başla butonuna basmanız yeterli olacaktır. Çözümlü Ses Kirliliği Testini yeniden çözmek istediğinizde soru ve seçeneklerin yeri değişecektir. Böylece Ses Kirliliği kazanım testini yepyeni bir testmiş gibi yeniden çözebilirsiniz. Ancak bağlantı verilen bazı testlerimizde bu özellik yoktur.

5. 4.Sınıf Ses Kirliliği Konu Testi Bize Ne Kazandırır?

Etkileşimli Ses Kirliliği Testimiz öğrenme hedeflidir. Okul ders ortamında işlenen konulardan sonra Ses Kirliliği Konu Testi yapılması kalıcı öğrenmeyi sağlayacaktır. İnteraktif Ses Kirliliği Testini en az üç tekrar yaparak çözmek faydalı olacaktır. Ses Kirliliği Testinde sorular kısa konu anlatımları yapılarak hazırlamıştır. Online Ses Kirliliği Kazanım Testi zengin içerikli soru çeşitleriyle oluşturulmuştur. Gerekli olduğunda Etkileşimli Ses Kirliliği Testinde konular gif formatında animasyonlar ve çeşitli görsellerle desteklenmektedir. Çözümlü Ses Kirliliği Testini çözdükten sonra değerlendir butonuna bastıktan sonra karşınıza sonuç değerlendirme ekranı çıkacaktır.

6. 4.Sınıf Ses Kirliliği Konu Testi Değerlendirme Raporunda Neler Yer Almaktadır?

Sonuç raporunda Ses Kirliliği Testindeki başarınızı yüzdelik olarak görebilirsiniz. Ayrıca kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı da görebilirsiniz. Etkileşimli veya interaktif Ses Kirliliği Testini değerlendirdiğinizde öğretmen görüşlerine de yer verilmiştir. Öğretmen görüşü doğrultusunda online Ses Kirliliği Testini gerekli ise yeniden çözmek sizin yararınıza olacaktır. İnteraktif yada etkileşimli Ses Kirliliği Testini değerlendirdikten sonra ekrana doğru ve yanlış cevaplarınız gelecektir. İnteratif Ses Kirliliği Çalışma Testi sorularını tekrar inceleyerek öğrenme beceriniz hakkında bilgi edinebilirsiniz. Etkileşimli Ses Kirliliği Testinde sorular ip ucu verilerek doğru sonuca ulaşmanız amaçlanmıştır. Ancak İnteraktif Ses Kirliliği Değerlendirme Testi sadece değerlendirme amacı taşımamaktadır Online çözüm gibi etkileşimli Ses Kirliliği testi de aynı zamanda test çözerken öğrenmeyi de amaçlamaktadır. İnteraktif veya online çözümlü Ses Kirliliği Testini çözdükten sonra arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Çünkü paylaşılan bilgi değerlidir.

7. 4.Sınıf Ses Kirliliği Konu Testinin Telif Hakkı Var mıdır?

İnteraktif veya etkileşimli Ses Kirliliği Kazanım Tarama Testi testimiz.com sitesi için hazırlanmıştır. Etkileşimli yada interaktif Ses Kirliliği Testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Ancak online çözülen Ses Kirliliği Yaprak Testi genel eğitim amaçlı olup ticari amaçla kullanılamaz.