4.Sınıf Fen Bilimleri Yer Kabuğunda Neler Var? Test Çöz

29 Eylül 2021 0 By testimiz.com

4.Sınıf Fen Bilimleri Yer Kabuğunda Neler Var?

4.Sınıf Yer Kabuğunda Neler Var

TEBRİKLER.

4.Sınıf Yer Kabuğunda Neler Var

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Minerallerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Kurşun kalem ucunun malzemesi, grafit denilen bir mineraldir.
B
Saf kumun neredeyse tamamı silika denen bir mineralden oluşmaktadır ve cam yapımında kullanılır.
C
Kuvars, doğada en fazla bulunan minerallerden biridir ve beton yapımında kullanılır.
D
Mücevher yapımında kullanılan altın, gümüş ve değerli taşların hepsi mineraldir.
Soru 2
Altın gibi ekonomik değeri yüksek olan taş ve minerallere ne ad verilir?
A
Fosil
B
Kayaç
C
Kömür
D
Maden
Soru 3
Doğada büyük yer tutan bir veya birden fazla mineralden oluşan kaya ve taş parçalarına ne ad verilir?
A
Mineral
B
Maden
C
Kayaç
D
Fosil
Soru 4
Yer kabuğu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Bütün canlılar yer kabuğu üzerinde yaşamını sürdürür.
B
Yer kabuğu, çeşitli yapı ve büyüklükteki taşlarla kaplıdır.
C
Yer kabuğu derin okyanus çukurlarında daha incedir.
D
Yer kabuğunun yapısında madenler yer almaz.
Soru 5
Yer kabuğundaki kayaçlar değişik amaçlarla kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A
Granit, zemin ve duvar yapımında kullanılır.
B
Toprak, asfalt yol yapımında kullanılır.
C
Mermer, inşaatlarda ve heykel yapımında kullanılır.
D
Kum ve taş bina yapımında kullanılır.
Soru 6
Madenlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Ekonomik değere sahip minerallerdir.
B
İşlenmeden pek çok alanda kullanılırlar.
C
Linyit ve taşkömürü gibi madenler termik santrallerde, evlerde ısıtma amaçlı kullanılmaktadır.
D
Madenler teknolojinin pek çok alanında ham madde olarak kullanılmaktadır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi doğal yollarla oluşan belli özelliklere sahip katı maddelere verilen ortak addır?
A
Fosil
B
Kayaç
C
Maden
D
Mineral
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi milyonlarca yıl önce canlı olan bitki ve hayvanların taşlaşmış kalıntılarıdır?
A
Fosil
B
Mineral
C
Maden
D
Kayaç
Soru 9
Yer kabuğu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Yer kabuğu Dünya’nın en dış katmanıdır.
B
Yer kabuğu Dünya’nın katmanlarının en ince ve kırılgan olanıdır.
C
Yer kabuğu yüksek dağların bulunduğu yerlerde incedir.
D
Yer kabuğu Dünya’nın gözlemleyebildiğimiz kısmıdır.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi cam yapımında kullanılan mineraldir?
A
Çakıl taşı
B
Toprak
C
Kayaç
D
Kum
Soru 11
Fosillerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Fosiller daha çok su kenarlarında olur.
B
Fosiller canlıların yumuşak kısımlarından oluşur.
C
Fosiller üst üste biriken kayaçlar içerisinde oluşur.
D
Fosillerin oluşum süreci rastlantıya bağlıdır.
Soru 12
Kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan ve yapılara ne denir?
A
Fosil
B
Çakıl
C
Maden
D
Mineral
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Yer kabuğu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Yer kabuğu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğada büyük yer tutan bir veya birden fazla mineralden oluşan kaya ve taş parçalarına ne ad verilir?
Yer kabuğundaki kayaçlar değişik amaçlarla kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
Kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan ve yapılara ne denir?
Aşağıdakilerden hangisi doğal yollarla oluşan belli özelliklere sahip katı maddelere verilen ortak addır?
Aşağıdakilerden hangisi cam yapımında kullanılan mineraldir?
Minerallerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
Altın gibi ekonomik değeri yüksek olan taş ve minerallere ne ad verilir?
Madenlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdakilerden hangisi milyonlarca yıl önce canlı olan bitki ve hayvanların taşlaşmış kalıntılarıdır?
Fosillerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?