4.Sınıf Fen Bilimleri Yer Kabuğunun Yapısı Konu Testi

27 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yapısında mineral bulunduran taş ve kayalara verilen ortak addır?
A) Kayaç
B) Maden
C) Tortu
D) Kömür
Soru 2
Ekonomik değeri olan taş ve minerallere ne denir?
A) Linyit
B) Maden
C) Para
D) Kömür
Soru 3
Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir. Aşağıdakilerden hangisi maden değildir?
A) Elmas
B) Çakıl
C) Bakır
D) Demir
Soru 4
Kayaçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Topraktan daha sert ve sağlam olan kayaçlar, minerallerden ya da önceden oluşmuş kaya parçalarından oluşur.
B) Kayaçlardan daha küçük kaya parçalarına ise taş denir.
C) Kayaçlar yer kabuğunun yapısında yer aldığı için ulaşmak tehlikelidir.
D) Kayaçlar, ateş küredeki magmanın yer kabuğunun arasında katılaşması ya da yeryüzüne çıkıp soğumasıyla oluşur.
Soru 5
Kayaçların parçalanması ile ilgili aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
A) Bitki kökleri kayalardaki çatlakları genişleterek,
B) Kayalardaki çatlakların içine dolan kum kayaların parçalanmasına neden olur.
C) Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkları, kayaların parçalanıp ufalanması,
D) Yağan yağmur, kayalardaki yumuşak kısımları çözerek,
Soru 6
“Bazı taş ve mineraller doğada az bulunduğu için çok değerlidir. Madenler doğada ne kadar az iseler o kadar değerlidirler.” Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdakilerden hangisi daha değerlidir?
A) Bakır
B) Krom
C) Altın
D) Gümüş
Soru 7
Toprakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yeryüzünün en üst tabakasını oluşturan ince örtüye toprak denir.
B) Toprak yeryüzündeki tüm canlıların besin ve hayat kaynağıdır.
C) Toprak her ne kadar yer kabuğunda yer alsa da maden olarak değerlendirilmez.
D) Toprağın ana kaynağı ufalanmış kayaçlardır.
Soru 8
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Toprak oluşumuna canlıların hiçbir etkisi yoktur.
B) Toprağın rengini, toprağı oluşturan kayaçlar belirler.
C) Kayaçların rengini mineraller belirler.
D) Toprak uzun yıllar kayaların parçalanması ile oluşur.
Soru 9
Minerallerin en serti ve ne yumuşağı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) demir – şeker
B) elmas- pudra
C) çelik – pamuk
D) elmas – cıva
Soru 10
Dünya’mızın katmanlarından olan magma tabakasından çıkan magmanın yeryüzünde soğuyup katılaşması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmuştur?
A) Toprak
B) Lav
C) Kum
D) Kayaç