4.Sınıf Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testimiz

27 Kasım 2021 0 By testimiz.com

4.Sınıf Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testimiz

4.Sınıf Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

TEBRİKLER.

4.Sınıf Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerin hangisinde -Vatanın bütünlüğü ve milletin geleceği tehlikede olduğu ve bu durumdan milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır- kararı alınmıştır?    
A
Tekalifi Milli Kanunu
B
Mondros Ateşkes Antlaşması
C
Amasya Genelgesi.
D
Havza Görüşmeleri
Soru 2
Kurtuluş Savaşı’nın başarılı olması için öncelikle aşağıdakilerden hangisine ağırlık verildi?
A
Protesto ve gösteri yürüyüşleri yapılmasına
B
Düzenli ordunun kurulmasına,
C
Kuvayı Milliye hareketlerinin artırılmasına,
D
Yerel direnişlerin yaygınlaştırılmasına,
Soru 3

Düşmanın yurttan atılabilmesi için önce milletin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesini sağlamak gerekiyordu.
Bu amaçla aşağıdakilerden hangisi yapılmamıştır?  
A
Erzurum ve Sivas Kongreleri yapıldı.
B
Amasya genelgesi yayınlandı.
C
23 Nisan 1920’de TBMM kuruldu.
D
Osmanlı Ordusu terhis edilerek silahları toplatıldı.
Soru 4

Kuvayı milliyeciler imkânları, silah ve cephaneleri kısıtlı olmasına rağmen düşmana karşı kahramanca mücadele etler. Düşmana karşı başarılı olmak için milletin gücünü birleştirilmesi gerekiyordu.
Bu amaçla aşağıdaki gelişmelerden hangisi yaşanmıştır?    
A
19 Mayıs 1919’da Atatürk Samsun’a çıktı.
B
Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliğine atandı.
C
Tekalifi Milli kanunu çıkarıldı.
D
Erzurum ve Sivas’ta kongreler yapıldı.
Soru 5

Ankara, Millî Mücadele’nin merkezi hâline geldi. Türk devletin temelleri atılmış oldu. Devleti yönetme yetkisi halk tarafından seçilen milletvekillerine verildi. Böylece Türk milleti verdiği kararlar ile geleceğine karar verme hakkına sahip oldu.
Yukarıdaki gelişmeleri sağlayan tarihi olay hangisidir?  
A
Erzurum Kongresi
B
TBMM’nin kurulması
C
Sivas Kongresi
D
Amasya Genelgesi
Soru 6
Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisi ile millî cemiyetleri tek çatı altında toplayarak birlik ve beraberliği sağladı?    
A
Amasya Genelgesi
B
Sivas Kongresi
C
TBMM’nin kurulması
D
Erzurum Kongresi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi işgale karşı Türk halkının gösterdiği tepkilerden birisi değildir?    
A
Hasan Tahsin adlı gazetecinin Yunanlılara karşı ilk kurşunu sıkması.
B
İşgale karşı protesto yürüyüşleri yapılması.
C
Antep, Urfa ve Maraş şehirlerinde de işgale karşı direnişler başladı.
D
Tekalifi Milli Kanunu çıkarılarak Osmanlı Ordusunun ihtiyaçlarının karşılanması.
Soru 8
Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisinde vatanın bölünmez bir bütün olduğunu vurguladı?    
A
Sivas Kongresi
B
TBMM’nin kurulması
C
Amasya Genelgesi
D
Erzurum Kongresi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal Türk milletine yurdumuzun içinde bulunduğu durumu ve kurtuluş yolunu anlattı?    
A
TBMM’nin kurulması
B
Erzurum Kongresi
C
Sivas Kongresi
D
Amasya Genelgesi
Soru 10

Dünya Savaşı sonrası yurdumuz İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi. Türk halkı işgallere karşı direnişe geçti.
Yurdumuzun işgaline karşı aşağıdakilerden hangisi oluşturuldu?    
A
Kuvayı Milliye birlikleri kuruldu.
B
Ulaşım ve haberleşme araçlarına el kondu.
C
Tekallifi Milli kanunu çıkarıldı.
D
Osmanlı Ordusu terhis edildi.
Soru 11
Kurtuluş Savaşı hangi olayla fiilen başlamıştır?    
A
Hasan Tahsin’in Yunanlılara ilk kurşunu sıkması.
B
Mustafa Kemal ve Silah arkadaşlarının Samsun’a çıkması.
C
Mondros Ateşkes Antlaşması
D
Erzurum ve Sivas Kongreleri
Soru 12
Aşağıdaki tarihlerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı sayılmıştır?    
A
15 Mayıs 1919
B
19 Mayıs 1919
C
30 Ağustos 1920
D
30 Ekim 1918
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Etkileşimli Konu Anlatımı

1

Dünya Savaşı sonrası yurdumuz İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi. Türk halkı işgallere karşı direnişe geçti.

Yurdumuzun işgaline karşı aşağıdakilerden hangisi oluşturuldu?    

         
2 Aşağıdakilerden hangisi işgale karşı Türk halkının gösterdiği tepkilerden birisi değildir?              
3 Kurtuluş Savaşı hangi olayla fiilen başlamıştır?              
4 Aşağıdaki tarihlerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı sayılmıştır?              
5

Kuvayı milliyeciler imkânları, silah ve cephaneleri kısıtlı olmasına rağmen düşmana karşı kahramanca mücadele etler. Düşmana karşı başarılı olmak için milletin gücünü birleştirilmesi gerekiyordu.

Bu amaçla aşağıdaki gelişmelerden hangisi yaşanmıştır?    

         
6

Düşmanın yurttan atılabilmesi için önce milletin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesini sağlamak gerekiyordu.

Bu amaçla aşağıdakilerden hangisi yapılmamıştır?  

         
7 Aşağıdakilerin hangisinde -Vatanın bütünlüğü ve milletin geleceği tehlikede olduğu ve bu durumdan milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır- kararı alınmıştır?              
8 Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal Türk milletine yurdumuzun içinde bulunduğu durumu ve kurtuluş yolunu anlattı?              
9 Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisinde vatanın bölünmez bir bütün olduğunu vurguladı?              
10 Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisi ile millî cemiyetleri tek çatı altında toplayarak birlik ve beraberliği sağladı?              
11

Ankara, Millî Mücadele’nin merkezi hâline geldi. Türk devletin temelleri atılmış oldu. Devleti yönetme yetkisi halk tarafından seçilen milletvekillerine verildi. Böylece Türk milleti verdiği kararlar ile geleceğine karar verme hakkına sahip oldu.

Yukarıdaki gelişmeleri sağlayan tarihi olay hangisidir?  

         
12 Kurtuluş Savaşı’nın başarılı olması için öncelikle aşağıdakilerden hangisine ağırlık verildi?