4.Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Testi

8 Şubat 2022 0 By testimiz.com

4.Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Testi

Noktalama İşaretleri

TEBRİKLER.

Noktalama İşaretleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Virgülün (,) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Cümlede art arda sıralanan eş görevli sözcüklerin arasına virgül koyarız.
B
Mektuplardaki veya tören konuşmalarındaki hitaplardan sonra virgül koyarız.
C
Uzun cümlelerde özneden yani cümledeki işi yapan kişiden sonra virgül koyarız.
D
Madde numaralandırması için kullandığımız sayılardan ve harflerden sonra virgül koyarız.
Soru 2
Uzun çizginin () kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Cümlenin ya da sözcüğün anlamını açıklayan sözleri veya tarihleri belirtmek için sözcüklerin başına ve sonuna parantez işareti koyarız.
B
Tiyatro metinlerinde kişilerin hareketlerini ve durumunu açıklamak için kullanılan kelimelerin başına ve sonuna parantez işareti koyarız.
C
Bir yazıdaki karşılıklı konuşmaları belirtmek için satır başına uzun çizgi koyarız. Konuşan değiştikçe her satır başına parantez işareti koyarız.
D
Cümle içinde bir sözcüğün eş anlamlısını belirtmek için eş anlamlı olan kelimenin başına ve sonuna parantez işareti koyarız.
Soru 3
Kesme işaretinin () kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Özel isimlere getirilen ekleri ayırmak için isimle ek arasına kesme işareti koyarız.
B
Sayılardan sonra gelen ekleri ayırmak için sayılarla ek arasına kesme işareti koyarız.
C
Kısaltmalardan sonra gelen ekleri ayırmak için kısaltma ile ek arasına kesme işareti koyarız.
D
Sözcükleri hecelerine ayırmak için her heceden sonra kesme işareti koyarız.
Soru 4
Üç noktanın () kullanımı  ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Cümlede sıralanmış olarak yazılan kelimelerin devamının olduğunu belirtmek için üç nokta koyarız.
B
Bir cümlede açıklama yapacağımız zaman ve örnekler vereceğimiz zaman üç nokta koyarız.
C
Bitmemiş cümlelerin sonuna üç nokta koyarız. Yani daha kelimeler yazacakken yazmadan bitirdiğimiz cümlelerin sonuna üç nokta koyarız.
D
Cümle içinde açıklamak istemediğimiz kelimelerin yerine üç nokta koyarız.
Soru 5
İki noktanın (:) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Başkalarından aktarılan sözleri yazmadan önce üstü üste iki nokta koyarız.
B
Konuşmalı yazılarda konuşma çizgisinden önce üstü üste iki nokta koyarız.
C
Matematikte bölme işareti yerine üstü üste iki nokta koyarız.
D
Cümle içinde açıklamak istemediğimiz kelimelerin yerine üstü üste iki nokta koyarız.
Soru 6
Tırnak işaretinin () kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Cümle içinde özel olarak belirtmek istediğimiz, dikkat çekmesini istediğimiz sözlerin başına ve sonuna tırnak işareti koyarız.
B
Cümle içindeki kitap, şiir, eser veya dergi adlarını belirtmek için tırnak işareti koyarız.
C
Özel isimlere getirilen ekleri ayırmak için isimle ek arasına tırnak işareti koyarız.
D
Başka bir kişiden ya da başka bir yazıdan olduğu gibi aktarılan sözcüklerin başına ve sonuna tırnak işareti koyarız.
Soru 7
Kısa çizginin (-) kullanımı  ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Cümle içinde virgülle birbirinden ayrılmış tür ya da takımların arasına kısa çizgi koyarız.
B
Başlangıç ve bitiş tarihlerinin arasına kısa çizgi koyarız.
C
Birbirleriyle ilişkili sözcüklerin arasına kısa çizgi koyarız.
D
Satır sonuna sığmayan sözcüklerin devamı olduğunu belirtmek için kelimenin hecelerinin arasına kısa çizgi koyarız.
Soru 8
Noktanın (.) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Bazı kısaltmaların sonuna nokta koyarız.
B
Tarihlerin yazılışında kullandığımız ay, gün ve yıl sayılarının arasına nokta koyarız.
C
Sayıların daha kolay okunması için sayıların basamakları arasına nokta koyarız.
D
Matematikte kesirli sayıların arasına nokta koyarız.
Soru 9
Noktanın (.) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Cümlede art arda sıralanan eş görevli sözcüklerin arasına nokta koyarız.
B
Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koyarız.
C
Saati gösteren sayılarda zaman birimlerinin arasına nokta koyarız.
D
Sıra gösteren sayıların sonuna inci – ıncı – uncu – üncü ekinin yerine nokta koyarız.
Soru 10
Virgülün (,) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Cümle başında kullanılan onaylama veya reddetme bildiren sözcüklerden sonra virgül koyarız.
B
Matematikte çarpma işlemi yaparken çarpılan sayıların arasına virgül koyarız.
C
Yer adlarını tarihlerden ayırmak için yer isimlerinden sonra virgül koyarız.
D
Yazıda başkasının ağzından söylenilen sözlerden sonra virgül koyarız.
Soru 11
Noktalı virgülün (;) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Birbirlerine ama – fakat – ancak – çünkü – lakin – yoksa gibi kelimelerle bağlanan cümlelerde bu kelimelerden önce noktalı virgül koyarız.
B
Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için cümlelerin arasına noktalı virgül koyarız.
C
Bazı cümlelerdeki sözcüklerin özne mi, sıfat mı olduğunu belirtmek için noktalı virgül koyarız.
D
Cümle içinde virgülle birbirinden ayrılmış tür ya da takımların arasına noktalı virgül koyarız.
Soru 12
Soru işaretinin (?) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Kesin olarak bilinemeyen veya kesin bilgi olduğundan şüphe edilen tarihlerin ve bilgilerin yanına parantez içinde soru işareti koyarız.
B
Seslenme ve uyarı sözlerinden sonra soru işareti koyarız.
C
Sevinç, korku, acı, heyecan, şaşkınlık, kızgınlık, üzüntü gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna ünlem işareti koyarız.
D
Soru bildiren cümlelerin sonuna soru işareti koyarız.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Noktanın (.) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Noktanın (.) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
(,) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Virgülün (,) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru işaretinin (?) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Üç noktanın (…) kullanımı  ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
İki noktanın (:) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Tırnak işaretinin (“) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Kesme işaretinin (‘) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Kısa çizginin (-) kullanımı  ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Uzun çizginin () kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Noktalı virgülün (;) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

       4.Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Testi Hakkında:

       Noktalama İşaretleri uzaktan eğitim testini çözmek için Başla‘ya tıklayınız.

       1. 4.Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Testi Nasıl Hazırlanmıştır?

Noktalama İşaretleri konu testi özellikle sanal etkileşimli bir çalışmadır. Bunun yanında Noktalama İşaretleri testi içerik geliştirme uzmanları tarafından özenle oluşturulmuştur. Aynı zamanda Noktalama İşaretleri testi MEB eğitim programlarına göre hazırlanmıştır. Çünkü Noktalama İşaretleri testi hazırlanırken program hedefleri dikkate alınmıştır. Noktalama İşaretleri kazanım testinde özellikle ders kitapları esas alınmıştır. Çünkü Noktalama İşaretleri çalışma testi öğrenme hedeflidir. İnteraktif Noktalama İşaretleri testi hazırlanırken özellikle sınıf içi uygulamalardan yararlanılmıştır. Böylelikle sınıf içi uygulamalar Noktalama İşaretleri testinin başarısını artıracaktır. Online Noktalama İşaretleri testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak bizimle yorumlarınızı paylaşınız.

testimiz.com

       2. 4.Sınıf Noktalama İşaretleri Kazanım Testinin Yapısal Özellikleri:

Testlerimiz sürekli güncellenmekte ya da yenilenmektedir. İnteraktif Noktalama İşaretleri test soruları genellikle çoktan seçmelidir. Ancak sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekli olabilir. Ancak Noktalama İşaretleri konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3. Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü seçenek sayısı Noktalama İşaretleri kazanım testinin zorluk seviyesini belirler. Noktalama İşaretleri çalışma testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Ancak Noktalama İşaretleri etkileşim testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman tercihinizi değiştirebilirsiniz. Uzaktan eğitim Noktalama İşaretleri testini özellikle tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü Noktalama İşaretleri testini yenilediğinizde soru ve cevapların yerleri değişmektedir. Her seferinde Böylece her tekrarda aynı konuda başka bir test çözeceksiniz. Ancak bazı bağlantılı testlerde bu özellik yoktur.

testimiz.com

       3. 4.Sınıf Noktalama İşaretleri Çalışma Testinin Genel Özellikleri:

Noktalama İşaretleri konu testi özellikle bireysel öğrenmeye katkı sağlamak için hazırlanmıştır. İnteraktif Noktalama İşaretleri testi genellikle çevrimiçi çözülür. Çünkü Noktalama İşaretleri çalışma testi sanal etkileşimli bir çalışmadır. Ancak Noktalama İşaretleri konu testini yazarak çözmek isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Etkileşimli Noktalama İşaretleri test çalışması özellikle çevrecidir. Çünkü Noktalama İşaretleri kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak yazdırılan çalışmalarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylece Noktalama İşaretleri testini çözerken atık oluşmaz.

testimiz.com.tr

       4. Etkileşimli Noktalama İşaretleri Testi Telif Hakkı:

Noktalama İşaretleri etkileşim testi ilk olarak genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. Ancak Noktalama İşaretleri testini sanal ortamda ücretsiz çözebilirsiniz. Özellikle Noktalama İşaretleri konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Noktalama İşaretleri kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Noktalama İşaretleri testinin kullanımı özel izne tabidir.