4.Sınıf Sosyal Bilgiler 3.Ünite İnsanlar Yerler ve Çevreler Testi

22 Ekim 2020 0 Yazar: testimiz.com

4.Sınıf İnsanlar Yerler ve Çevreler

Başla

TEBRİKLER.

4.Sınıf İnsanlar Yerler ve Çevreler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

“Pusulanın renkli ucu her zaman ……………………………………. yönünü gösterir.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
” Gökyüzünün bulutsuz olduğu bir gecede …………………………………. yardımıyla yönümüzü bulabiliriz.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
“Bir yerin ………………………………. görünüşünün küçültülerek düzlem üzerine çizilmesine kroki denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
“Hava sıcaklığı …………………………………. ile ölçülür.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
5.        “Ülkemizde hava tahminleri Devlet …………………………. İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
“Evler, fabrikalar, yollar, oyun parkları, köprüler ve otomobiller yaşadığımız yerde görebileceğimiz başlıca …… unsurlardır.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
“Denizler, göller, akarsular, hava, toprak, bitkiler ve hayvanlar çevremizdeki başlıca …… unsurlardır. Dağ, ova, plato, vadi, ada, yarımada, körfez ve burun gibi yeryüzü şekilleri de bu unsurlar arasında sayılabilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
“Ha­va,­ at­mos­fe­ri­ mey­da­na­ ge­ti­ren­ ve­ için­de­ çe­şit­li­ gaz­la­rın bu­lun­du­ğu ­mad­ de­dir.­ Ha­vada­ meydana­ gelen­ ısın­ma,­so­ğu­ma,­rüz­gâr,­ya­ğış,­ sis gi­bi­ değişimlere …… denir. Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu ve değişimini inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
“Kübra ve arkadaşları öğretmenleriyle coğrafya atlasındaki Türkiye haritasını incelediler. Harita üzerinde önce yaşadıkları yer olan Çarşamba ilçesinin bağlı bulunduğu Samsun’u gösterdiler. Ardından da ayrıntılı bir harita bularak akıllı tahtada Çarşamba ilçesiyle birlikte Samsun’a bağlı diğer ilçelerin merkezlerini ve sınırlarını tespit ettiler. Çarşamba’nın doğuda Terme ve Salıpazarı, batıda Tekkeköy, güneyde Ayvacık ilçeleri, kuzeyde ise Karadeniz ile komşu olduğunu gördüler.” Kübra ve arkadaşlarının incelediği harita hangisidir?
“Bu haritalar yeryüzündeki kabartı ve çukurlukları göstermekte kullanılır. Bu haritalarda yükseltiler koyu yeşilden kahverengiye, derinlikler ise açık maviden koyu maviye doğru değişen renk tonlarıyla ifade edilir. Bu haritalardaki renklerin kesin olarak hangi değere karşılık geldiği haritaların sağ alt köşesinde yer alan renk basamaklarına bakılarak bulunabilir.” Yukarıdaki paragrafta belirtilen harita hangisidir?
Hava gözlem grafiği incelenerek aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi edinilemez?
Aşağıdakilerden hangisi yön bulmak için kullanılan yöntemlerden değildir?
Aşağıdakilerden hangisi sel baskınlarını önlemeye yönelik uygulamalardan biridir?
Deprem çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?
Aşağıdaki varlıklardan hangisi beşeri unsurlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi depremden korunmaya yönelik önlemlerden biri değildir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?